Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 01.12.2020 - 03.12.2020
Added on: 17.02.2020

„Ogród pełen światła”. Pisarstwo Włodzimierza Odojewskiego w kontekstach – autobiografizm, autotematyzm i publicystyka

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w trzeciej z serii debat naukowych organizowanych pod auspicjami poznańskiego Archiwum Włodzimierza Odojewskiego.

Jak podkreślają Organizatorzy wydarzenia, pierwszą część tytułu tegorocznej sesji naukowej dotyczącej biografii oraz twórczości Włodzimierza Odojewskiego została zaczerpnięta z opowiadania Pisarza, które zamyka tom Jedźmy, wracajmy… z 2000 roku. Powstały w maju 1999 roku Ogród pełen światła jest dedykowany Władysławowi Lechowi Terleckiemu i przybiera formę pośmiertnego wspomnienia o twórcy Powrotu z Carskiego Sioła. Przepracowane w materii pisarskiej doświadczenie śmierci przyjaciela – wybitnego intelektualisty, pisarza i scenarzysty – otwiera przestrzeń na pytania o wagę dwóch orientacji dyskretnie obecnych w pisarstwie Odojewskiego: autobiograficznej i autotematycznej. Nie są one obce ani prozie, ani publicystyce autora Wyspy ocalenia, choć sam wielokrotnie utrzymywał, że interpretacje jego dzieł podług autobiograficznego klucza są więcej niż mylne.

Pisarstwo  Odojewskiego  w   wielu   miejscach  podszyte  jest   (lub   nawet  nawiedzone, by skorzystać z podpowiedzi płynącej z tytułu jego wczesnej powieści) poetyką doświadczenia. W jej ramach znajdują się zagadnienia mitobiograficzne, traumatyczne i autoreferencyjne. Ich analiza w kontekście twórczości Odojewskiego wygląda nader obiecująco. Zaliczyć do nich wypada takie tematy, jak wielkopolskie pejzaże, galicyjskie mity (z naciskiem na mit Podola), dom kobiet (dziecięce doświadczenie matriarchatu), intelektualne przyjaźnie (ich patronem w przypadku Odojewskiego uczynić trzeba Józefa Czapskiego), zachodnia Europa (jej literacki dorobek komentował pisarz w Raptularzu krytycznym oraz Notatniku pół-prywatnym, a także na falach Radia Wolna Europa), obecność koni (wartość kulturowa w kontradykcji do osobistej serii przeżyć), etc.

Równie istotnymi zagadnieniami wydają się być te związane z szeroko rozumianym autotematyzmem w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Wśród nich można wymienić warsztatowy namysł i starannie dobierane intertekstualia (warto  przywołać np. motto z Wyspiańskiego otwierające Ogród pełen światła, które brzmi: „I kiedy ziemię będę mijał / Podejmę może po raz wtóry / Ten trud, co mnie zabijał…”), osobliwą poetykę wielu wypowiedzi inicjalnych (wielokropek vs. aposiopesis), strumieniowe zdanie (ciekawiące od literackich „podstaw”, czyli od warstwy brzmieniowej streszczającej się we frazie „podkute kopyta koni” z Zasypie wszystko, zawieje...) oraz rolę zaimków (o których w jednych ze swoich łże-dzienników Tadeusz Konwicki parodystycznie powiadał, że nas „zasypią i zawieją”).

Na  osobną  uwagę  zasługuje  Odojewski-publicysta,  którego  należy  umieścić  nie  tylko w kontekstach dziennikarsko-redakcyjnych, ale również zobaczyć w nim ideologicznego i kulturowego krytyka, globtrotera, emigranta, autora wielu listów świadczących o intelektualnej bliskości z ich adresatami, ale także zawierających akcenty polemiczne.

Organizatorom konferencji zależy na tym, aby odzyskać, zawsze na mocy metonimii, cień pisarza, który wybrał poznańską polonistykę, aby zdeponować w niej swój dorobek.

Zgłoszenia razem z abstraktami można przesyłać do 31 maja 2020 roku na adres: archiwumodojewskiego@gmail.com. O decyzji dotyczącej przyjęcia zgłoszenia  osoby zainteresowane zostaną poinformowane do końca czerwca bieżącego roku. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę w wysokości 300 zł dla pracowników naukowych i 200 zł dla doktorantów. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów.

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Jerzy Borowczyk, prof. UAM

dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM

dr hab. Anna Skibska, prof. UAM

dr Dagmara Nowakowska

dr Alicja Przybyszewska

mgr Jolanta Nawrot

Information

Application deadline for speakers:
31.05.2020
Fee:
300 zł dla pracowników naukowych; 200 zł dla doktorantów
Added on:
17 February 2020; 21:56 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
18 February 2020; 13:05 (Sylwia Pikula)

See also

20.04.2021

"Ogród pełen światła”. Pisarstwo Włodzimierza Odojewskiego w kontekstach – autobiografizm, autotematyzm i publicystyka

Zespół Archiwum Włodzimierza Odojewskiego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM zaprasza na konferencję „Ogród pełen światła”. Pisarstwo Włodzimierza Odojewskiego w kontekstach – autobiografizm, autotematyzm i publicystyka. Obrady odbędą się formie zdalnej 27 kwietnia 2021.

10.02.2018

Zapomniane, nieuśmierzone / ogólnopolska konferencja naukowa

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz poznański oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapraszają do udziału w drugim spotkaniu badaczy twórczej biografii Włodzimierza Odojewskiego. Sympozjum „Zabezpieczanie śladów”, które odbyło się na Wydziale w marcu bieżącego roku i zgromadziło grono osób pamiętających Pisarza i jego dzieło, było okazją do zaprezentowania spuścizny autora Oksany, tworzącej pokaźny zasób Archiwum Włodzimierza Odojewskiego. Archiwum, pieczołowicie zgromadzone przez Pisarza i przekazane Wydziałowi Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w 2008 roku, a stopniowo uzupełniane przez osoby z Pisarzem związane, jest dokumentacją ogromnego i zróżnicowanego dorobku literackiego. Stanowi inspirację do nieustającej refleksji, obiecując nadto nowe „odkrycia” Odojewskiego na polu badań źródłowych i edytorskich.

07.04.2018

Tarnowskie Spotkania z Herbertem

Rok 2018 Sejm RP ustanowił Rokiem Zbigniewa Herberta. Z tej okazji Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie wraz z Zakładem Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie organizuje Tarnowskie Spotkania z Herbertem.

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.