Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.04.2021
Added on: 20.04.2021

"Ogród pełen światła”. Pisarstwo Włodzimierza Odojewskiego w kontekstach – autobiografizm, autotematyzm i publicystyka

Type of the event:
Conference

Zespół Archiwum Włodzimierza Odojewskiego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM zaprasza na konferencję „Ogród pełen światła”. Pisarstwo Włodzimierza Odojewskiego w kontekstach – autobiografizm, autotematyzm i publicystyka. Obrady odbędą się formie zdalnej 27 kwietnia 2021.


 

Information

Address:
wydarzenie online
Added on:
20 April 2021; 18:47 (Mariola Wilczak)
Edited on:
20 April 2021; 18:48 (Mariola Wilczak)

See also

17.02.2020

„Ogród pełen światła”. Pisarstwo Włodzimierza Odojewskiego w kontekstach – autobiografizm, autotematyzm i publicystyka

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w trzeciej z serii debat naukowych organizowanych pod auspicjami poznańskiego Archiwum Włodzimierza Odojewskiego.

10.02.2018

Zapomniane, nieuśmierzone / ogólnopolska konferencja naukowa

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz poznański oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapraszają do udziału w drugim spotkaniu badaczy twórczej biografii Włodzimierza Odojewskiego. Sympozjum „Zabezpieczanie śladów”, które odbyło się na Wydziale w marcu bieżącego roku i zgromadziło grono osób pamiętających Pisarza i jego dzieło, było okazją do zaprezentowania spuścizny autora Oksany, tworzącej pokaźny zasób Archiwum Włodzimierza Odojewskiego. Archiwum, pieczołowicie zgromadzone przez Pisarza i przekazane Wydziałowi Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w 2008 roku, a stopniowo uzupełniane przez osoby z Pisarzem związane, jest dokumentacją ogromnego i zróżnicowanego dorobku literackiego. Stanowi inspirację do nieustającej refleksji, obiecując nadto nowe „odkrycia” Odojewskiego na polu badań źródłowych i edytorskich.

12.11.2019

Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce \ Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu zapraszają na konferencję "Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce".

22.11.2018

100-lecie Pikadora - poezja, tradycja, poetyka

Zakład Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM oraz Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu zapraszają na seminarium naukowe pt. "100-lecie Pikadora - poezja, tradycja, poetyka". Wydarzenie odbędzie się 29 listopada 2018 r. w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM od godz. 10:00 do 16:30.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.