Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 13.04.2024 g.11:00
Added on: 10.04.2024

Życie z Conradem

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Życie z Conradem” organizowanej przez Instytut Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Mija 100 rocznica śmierci Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego – Josepha Conrada, którego twórczość w czasie różnych dziejowych burz stała się punktem odniesienia dla rodaków w kraju, a także dla emigrantów usiłujących odnaleźć swoją formułę życia w nowym, obcym świecie. Identyfikowany jako autorytet moralny i szufladkowany jako pisarz marynistyczny, określany jako inspiracja amerykańskiego modernizmu, a także impresjonista – aktualizuje swoją obecność na różnych płaszczyznach współczesnej sztuki.

Konferencyjna refleksja nad Conradem to refleksja nad fenomenem recepcji jego dzieł, która nie ogranicza się do rekapitulacji wiedzy o pisarzu, ale wprowadza czytelników i badaczy w dyskusje o istotnych problemach teraźniejszości.

Proza Conrada inspiruje twórców filmowych i dramatycznych, stanowi wyzwanie dla tłumaczy, jest otwarta na nowe odczytania, towarzyszy odbiorcom nie tylko w chwili lektury, lecz także transformująco wpływa na ich późniejsze życie. 

 

PROGRAM:

11.00–13.00 | sesja pierwsza

  • Prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska | Artes Liberales w Warszawie: Wokół »Jądra ciemności« Josepha Conrada
  • Prof. dr hab. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech | Uniwersytet Śląski w Katowicach: Współczesne przetworzenia »Jądra ciemności« Josepha Conrada
  • Dr Łukasz Kucharczyk | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Przeżywanie Innego. O echach »Jądra ciemności« Conrada w »Xavrasie Wyżrynie« Jacka Dukaja
  • Dr Łukasz Tupacz | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Obecność Josepha Conrada w dydaktyce szkoły średniej

14.00–16.00 | sesja druga

  • Dr hab. Sylwia Wojciechowska | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie: Conradowskie »Ze Wspomnień« w dialogu z antykiem
  • Dr Monika Malessa-Drohomirecka | Polskie Towarzystwo Conradowskie w Krakowie: Marek Hłasko i Joseph Conrad
  • Dr hab. Joanna Skolik, prof. ucz. | Uniwersytet Opolski w Opolu: Zdzisław Najder o Josephie Conradzie
  • Dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz. | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Życie z Conradem

Konferencja naukowa "Życie z Conradem" - plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information

Address:
Rynek Starego Miasta 20, Warszawa
Fee:
bez opłat
Added on:
10 April 2024; 14:06 (Mariola Wilczak)
Edited on:
10 April 2024; 14:06 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.