Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 09.02.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.02.2017

Asystent w INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
09.02.2017

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS

na stanowisko asystenta w  INSTYTUCIE  JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii

WARUNKI KONKURSU:

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, udokumentowane publikacjami naukowymi z zakresu leksykologii i leksykografii historycznej, historii języka polskiego i dialektologii, a także funkcjonowania języka polskiego poza granicami kraju.

Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów historycznojęzykowych takich, jak: gramatyka historyczna języka polskiego, historia języka polskiego, analiza tekstów staropolskich, wstęp do językoznawstwa historycznego, dialektologia, kontakty polszczyzny z innymi językami dawniej i dziś.

Poparty publikacjami naukowymi udział w projektach badawczych.

Udokumentowany udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni.

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 15 LUTEGO 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.


ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa
Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.


Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 14 marca 2017 r. Zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wynikach. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na okres dwóch lat, w pełnym wymiarze czasu pracy.
UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA
Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.