Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 19.06.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.07.2018

DOKTORANT-STYPENDYSTa w projekcie badawczym NCN

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
językoznawstwo

WYMAGANIA wobec potencjalnych kandydatów:
• ukończone studia magisterskie z filologii obcej lub/i: lingwistyki, socjologii, psychologii, kognitywistyki, informatyki, nauk o układach złożonych, kierunków pokrewnych (może być student ostatniego roku z wyznaczonym terminem obrony),
• doskonała znajomość języka angielskiego (C1/C2),
• umiejętność pisania tekstów naukowych w języku angielskim, potwierdzona np. dorobkiem publikacyjnym i/lub pracą dyplomową,
• zobowiązanie do napisania i złożenia rozprawy doktorskiej (preferowana jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej; mile widziani będą kandydaci zamierzający rozpocząć studia doktoranckie w ILS w październiku 2018 r.) w ciągu najpóźniej 48 miesięcy od przyjęcia na stanowisko,
• silna motywacja do prowadzenia ambitnych badań i zainteresowanie tematyką projektu,
• ciekawość poznawcza, umiejętność analitycznego, nieschematycznego myślenia i stawiania nowych pytań, entuzjazm do brania udziału w nowatorskich projektach,
• znajomość metod ilościowych i narzędzi statystycznych,
• umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym,
• zaangażowanie i dyspozycyjność w trakcie trwania całego projektu.


Dodatkowo pod uwagę brane będą:
• publikacje naukowe,
• wystąpienia na konferencjach naukowych,
• uczestnictwo w projektach badawczych, 
• doświadczenie w badaniach ilościowych, 
• średnia z toku studiów II stopnia.

Konkurs na stanowisko DOKTORANTA-STYPENDYSTY w projekcie badawczym NCN

Nazwa jednostki realizującej projekt: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 
Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
Liczba miejsc: 2
Nazwa projektu: „Wpływ interakcji rówieśniczych na przyswajanie języków obcych (w pryzmacie sieci społecznych)” pod kierunkiem dr. hab. Michała B. ParadowskiegoOBOWIĄZKI doktoranta:
• realizacja zadań badawczych:
- kodowanie/digitalizacja danych kwestionariuszowych,
- opracowywanie/przeprowadzanie testów poziomujących i testów osiągnieć językowych,
- przeprowadzanie wywiadów pogłębionych z wytypowanymi uczestnikami badania,
- prowadzenie badań kwestionariuszowych i obserwacyjnych,
- pomoc w opracowywaniu procedur eksperymentalnych,
- analiza zebranych danych,
- udostępnianie całemu zespołowi wyników badań prowadzonych w ramach projektu,
• koordynacja prac badawczych wraz z kierownikiem projektu,
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za opiekę/koordynację nauki języka studentów cudzoziemskich w uczelniach polskich i zagranicznych,
• uczestniczenie w przygotowywaniu publikacji w języku angielskim,
• prezentowanie danych uzyskanych w projekcie na konferencjach i seminariach naukowych.

OFERUJEMY:
• pracę w młodym, aktywnym, dynamicznym zespole,
• przyjazne, inspirujące interdyscyplinarne środowisko pracy na najlepszym kierunku filologicznym w Polsce (http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/filologie-obce),
• możliwość uczestnictwa w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych,
• (w razie zapotrzebowania) służbowy laptop na czas trwania projektu
• NIEOPODATKOWANE STYPENDIUM NA OKRES DO 30 MIESIĘCY W WYSOKOŚCI 2.000 PLN/MIESIĄC (od czwartego miesiąca pracy w projekcie).

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Stypendium naukowe w wysokości 2.000 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres do 30 miesięcy od czwartego miesiąca pracy w projekcie. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu.


ZGŁOSZENIA
Zestaw dokumentów zawierający:
• życiorys (maksimum 3 strony znormalizowane),
• list motywacyjny (maksimum 1 strona, w języku angielskim),
• jednostronicową odpowiedź na pytanie, w jaki sposób kandydat zaprojektowałby tytułowe badanie (w języku angielskim),
• odpis dyplomu magistra,
• wypis ocen ze studiów I i II stopnia,
• referencje od przynajmniej jednego pracownika naukowego wraz z danymi kontaktowymi autora,
• dane kontaktowe
należy przesyłać na adres e-mailowy kierownika projektu, dr. Michała B. Paradowskiego (m.b.paradowski[-AT-]uw.edu.pl) do dnia 13 lipca 2018 r. włącznie.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z regułami zawartymi w Uchwale nr. 96/2016 z dnia 27 października 2018 r. Rady Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie komisja konkursowa dokona oceny przesłanych dokumentów na podstawie przede wszystkim dotychczasowych doświadczeń badawczych kandydatów. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne. Zwycięzcy konkursu będą realizować swoje prace doktorskie pod opieką kierownika projektu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa lipca 2018 roku.

Pytanie dotyczące ogłoszenia można zgłaszać do kierownika projektu drogą e-mailową.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Wiele najnowszych badań pokazało, że kontakty społeczne (znajomi, rodzina itd.) determinują ludzkie zachowania bardziej, niż wcześniej sądziliśmy. Okazuje się na przykład, że sieć kontaktów wpływa na to, czy dana osoba będzie paliła, miała nadwagę, czy wejdzie w konflikt z prawem bardziej niż czynniki indywidualne, takie jak np. wykształcenie matki. Rolę sieci społecznych udowodniono też w językoznawstwie. William Labov pokazał, że język członków gangu w Harlemie jest bardziej podobny do slangu konkurencyjnego gangu z innej dzielnicy niż do języka sąsiadów z tego samego osiedla. Według Labova wpływ na to miały podobne systemy wartości i normy zachowań w obydwu grupach przestępczych.
Do tej pory nie przeprowadzono jednak badań, które w precyzyjny sposób przeanalizowałyby interakcje uczniów/studentów między sobą oraz z innymi osobami i wpływ tej komunikacji na postępy w przyswajaniu języka obcego. To cel, który jest realizowany w obecnym projekcie. Do analiz wykorzystana zostanie innowacyjna metodologia analizy sieci społecznych, zaczerpnięta z arsenału narzędzi interdyscyplinarnej nauki o układach złożonych. Pozwala to zbadać wpływ interakcji rówieśniczych na przyswajanie języków i sukces akademicki. Projekt wypełni lukę na obszarze badań nad przyswajaniem języków obcych i doprowadzi do lepszego zrozumienia mechanizmów i roli kontaktów społecznych w procesie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem wymian studenckich.

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

03.11.2016

Doktorant-stypendysta w dziedzinie filologii ze specjalnością językoznawczą

Wymagania:

14.06.2018

Współpracownik do projektu Wielojęzyczność w Elektronicznym Repozytorium Rot Wielkopolskich/Multilingualism in the Electronic Repository of Greater Poland Court Oaths

Zespół realizujący w/w projekt (NCN 2014/13/B/HS2/00644) zaprasza do współpracy osoby zainteresowane przeprowadzeniem beta-testów oraz weryfikacji materiału wchodzącego w skład powstałej przy finansowaniu Narodowego Centrum Nauki elektronicznej bazy danych ROThA (http://rotha.ehum.psnc.pl).

24.09.2015

Bibliograf-dokumentalista

Pracownia Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN ogłasza konkurs na stanowisko bibliograf-dokumentalista

31.08.2016

Kierownik Działu Badań Narodowego Centrum Kultury

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Narodowym Centrum Kultury I. Kierownik Działu Badań Narodowego Centrum Kultury Wymagania niezbędne: stopień doktora w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych, minimum dwa lata doświadczenia w samodzielnym kierowaniu zespołem badawczym realizującym projekty w zakresie badań kulturowych lub społecznych, posiadanie dorobku naukowego lub eksperckiego w badaniach kultury, znajomość sektora kultury w Polsce oraz zagadnień z obszaru polityk kulturalnych, znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych, bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie. Wymagania dodatkowe: stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych, zaawansowana wiedza z zakresu metodologii badań kultury, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, doświadczenie w pracy w sektorze publicznym Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: nadzór merytoryczny i organizacyjny nad programem badawczym prowadzonym przez NCK, współtworzenie strategii programu badawczego NCK, nawiązywanie kontaktów i komunikacja z instytucjami nauki i kultury w Polsce niezbędne do realizacji programu, współpraca z zespołami eksperckimi NCK, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą zespołu pracowników Działu Badań. Wymagane dokumenty: życiorys (CV), kserokopie świadectwa pracy, kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp., kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,   inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Narodowe Centrum Kultury oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.