Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 05.02.2021
Literaturoznawstwo

Krytyka teatralna i krytycy. Studia o krytyce drugiej połowy XIX i początku XX wieku

ISBN:
978-83-7467-329-7

Monografia zatytułowana Krytyka teatralna i krytycy. Studia o krytyce drugiej połowy XIX i początku XX wieku wpisuje się w kierunki poszukiwań typowe dla najnowszych badań krytycznoteatralnych.

Na pracę składają się artykuły oraz omówienia dwóch autorek poświęcone wybranym przedstawicielom i zjawiskom należącym do nurtu polskiej krytyki teatralnej drugiej połowy XIX oraz pierwszych dekad XX wieku, będące efektem kilkuletnich poszukiwań indywidualnych. Uzupełnieniem obserwacji pozostaje wybór tekstów źródłowych związany bezpośrednio z omawianymi krytykami bądź tematami. Charakterystyka czołowych oraz mniej znanych krytyków i recenzentów ośrodków teatralnych – warszawskiego, krakowskiego, lwowskiego – stanowi zarazem próbę odpowiedzi na pytanie o kondycję polskiej krytyki teatralnej omawianego okresu, a także wgląd w polską myśl krytycznoteatralną przełomu XIX i XX stulecia. (Fragment Wstępu)

Spis treści

Wstęp   5

Krytyka i krytycy drugiej połowy XIX wieku
1. W kręgu „Przeglądu Tygodniowego” (1866-1876) 13
1.1. Felietonistyka teatralna Józefa Kotarbińskiego (A. Sobiecka) 13
1.2. Młodzi pozytywiści wobec dramatu obcego (A. Sobiecka) 35
1.3. Rubryki teatralne „Przeglądu Tygodniowego” (A. Sobiecka) 51
2. Dyskursy krytyczne Michała Bałuckiego (A. Sobiecka) 73

Krytyka i krytycy przełomu XIX i XX wieku
1. Władysław Bukowiński – krytyk zapomniany (A. Podstawka) 101
2. Recepcja nowych modeli dramatu i teatru w krytyce teatralnej Jana Augusta Kisielewskiego (A. Podstawka)  129
3. Tadeusza Micińskiego myślenie teatrem (A. Sobiecka) 151
4. Działalność krytycznoteatralna Macieja Szukiewicza (A. Podstawka) 171

Dwugłos o Kasprowiczu
1. Recenzje teatralne Jana Kasprowicza (A. Sobiecka) 205
2. Kasprowiczowska wizja teatru (A. Podstawka) 229

Teksty źródłowe (wybór)

1. W kręgu „Przeglądu Tygodniowego” (1866-1876) 255

Miron [Aleksander Michaux], O teatrze i Szekspirze (rzuty pióra) (1868) 255
Józef Kotarbiński, Przegląd teatralny. Kilka słów o repertuarze. Wystąpienia p. Kwiatyńskiej (1871)  261
Aleksander Świętochowski, Aktoromania (1871)  263
Anonim, Reżyseria (1872)  266
Józef Kotarbiński, Przegląd teatralny. Kilka słów o istocie sztuki aktorskiej. Występ p. Bolesława Leszczyńskiego, artysty dramatycznego Krakowskiego Teatru, w 5-tym akcie tragedii Szekspira „Otello” (1872) 270

2. Michał Bałucki   279

Sardou czy Ibsen? (?)   279
O różnych modach w literaturze powieściowej (1894) 281
Teatr dawny a dzisiejszy (1894)  290
Projekt Teatrzyków Ludowych (1894)  295

3. Władysław Bukowiński  299

Z teatru. „Dzika kaczka”. Dramat w 5 aktach Henryka Ibsena. Przedstawienie dramatyczne Miłośników sceny na rzecz Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności (1899)  299
Przegląd teatralny. Michał Bałucki: „Blagierzy”, komedia w 4 aktach. Wznowienie „Zbójców” Schillera i „Otella” Shakespeare’a (1901) 300
Przybyszewski Stanisław, „Matka”, dramat w IV aktach (1903) 304
Wrażenia teatralne (1909)  306

4. Jan August Kisielewski  321

„Salome” Oscara Wilde’a (1901)  321
O „Japończykach” w teatrze. Przed odczytem (1902) 322
Panmusaion (1904)   326
„Widma” Henryka Ibsena (1904)  329

5. Tadeusz Miciński   341

Teatr świątynia (1905)   341
Znaczenie rytmu (1911)   344
Uwaga dla teatrów (1927)  352

6. Maciej Szukiewicz   355

Dokoła teatru (1918)   355
O dublurach w teatrze słów kilkoro i tyleż o jednoaktówkach (1926) 358
Z teatru im. Słowackiego. „Dziady”, część IV w układzie St. Wyspiańskiego. „Hanusia” Gerharta Hauptmanna, przekład Marii Konopnickiej. Reżyser Józef Sosnowski (1926)   361
Z teatru im. Słowackiego. „Cyrano de Bergerac”, komedia bohaterska w 5 aktach Edmunda Rostanda. Przekład Marii Konopnickiej i Włodzimierza Zagórskiego. Reżyser Józef Sosnowski. Muzyka Kazimierza Meyerholda. Nowe dekoracje Bolesława Kudewicza (1927)  365
Rzut oka na ubiegły sezon teatralny 1927-1928 (1928) 368
O teatr popularny (ludowy i amatorski) (1928)  371

7. Jan Kasprowicz   381

Teatr (1890)   381
Z teatru. „Miłostki” („Liebelei”), komedia w trzech aktach Artura Schnitzlera (1896)   384
Teatr krakowski (1898)   386
Z teatru (1902)   387
Z teatru („Jan Gabriel Borkman”, dramat w 4 aktach Henryka Ibsena) (1903) 390
Organizacja i program Teatru Narodowego w Warszawie [wypowiedź w ankiecie] (1925)   393

 

Zasady modernizacji tekstów źródłowych  399
Wykaz pierwodruków   401
Noty o autorkach   403
Spis ilustracji   405
Bibliografia (wybór)   409
Summary   413
Indeks nazwisk   415

Informacje

Rok publikacji:
2021
Strony:
432,B5
Data dodania:
5 lutego 2021; 14:38 (Anna Sobiecka)
Data edycji:
17 marca 2021; 20:21 (Anna Sobiecka)

Zobacz także

25.10.2020
Literaturoznawstwo

WACŁAW BOROWY - PO LATACH

Autor/Redaktor: Tomasz Piotr Chachulski, Jerzy Snopek

Publikacja dotycząca jednego z najważniejszych polskich historyków literatury i krytyków literackich.    

28.05.2020
Teatrologia

Awangardysta w teatrze. Wileńskie teatralia Józefa Maślińskiego

Autor/Redaktor: Mirosława Regina Kozłowska

Zamieszczone teatralia pochodzą z okresu wileńskiego działalności Józefa Maślińskiego.

07.12.2020
Literaturoznawstwo

Naród i regiony. Tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX-XXI wiek)

Autor/Redaktor:

Redakcja: Danuta Zawadzka, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Marzena Radecka ISBN: 978-83-242-3628-2 ISBN e-book: 978-83-242-6466-7 Kategorie: HISTORIA LITERATURY, TEORIA LITERATURY, NOWY REGIONALIZM W BADANIACH LITERACKICH Wydawnictwo "Universitas"

28.05.2018
Literaturoznawstwo

Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane

Autor/Redaktor: Sobiecka Anna

Monografia Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane koncentruje się na zagadnieniach teatru lokalnego, na który spojrzę przez pryzmat dwóch zredefiniowanych współcześnie pojęć. Pierwszym z nich pozostaje „teatr”, określany jako zmienna historycznie i kulturowo praktyka artystyczna stanowiąca punkt wyjścia do badania określonej rzeczywistości kulturowej (Dariusz Kosiński). Drugim jest „geoprzestrzeń” związana w istotny sposób z tożsamością kulturową konkretnego obszaru historyczno-geograficznego (Elżbieta Rybicka). Na styku obu kategorii – w moim rozumieniu – powinny sytuować się badania nad teatrem lokalnym i jego osiągnięciami, zjawiskiem ściśle łączącym się z daną geoprzestrzenią.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.