Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 28.10.2020
Językoznawstwo

Medialne oblicza sportu

ISBN:
978-83-8142-739-5

Sport jako zjawisko kulturowe stał się w ostatnich latach przedmiotem pogłębionej refleksji naukowej. Będąc niegdyś wyłącznie obiektem fascynacji kibiców, ze względu na powszechność, popularność i siłę społecznego oddziaływania skupia dziś uwagę badaczy naukowych, funkcjonując jako ważny składnik dyskursu medialnego.

Ponieważ obraz poszczególnych dyscyplin kreowany jest w sposób zapośredniczony, nie tylko z udziałem samych dziennikarzy, podlega on wielowątkowej rekonstrukcji dokonywanej przez uczonych na gruncie badań socjologicznych, psychologicznych i lingwistycznych. Książka "Medialne oblicza sportu" pod red. Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli ma przybliżyć werbalny aspekt komunikacji medialnej dotyczącej sportu. Wpisuje się w nurt badań nad językiem sportu prowadzonych już od kilkunastu lat na Uniwersytecie Łódzkim.

Spis treści

Wstęp 7

Agnieszka Banach, Miłość niejedno ma imię – nazwy stron miłośników sportu na portalu Facebook 9
Katarzyna Burska, Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce? – o okładkach prasowych po sukcesach i klęskach polskich piłkarzy w XXI wieku 21
Bartłomiej Cieśla, Cechy językowe felietonów Jerzego Dudka i Tomasza Frankowskiego 37
Justyna Groblińska, Przydomki polskich piłkarzy grających we włoskich klubach piłkarskich 61
Beata Grochala, Medialny fenomen Tomasza Hajty – perspektywa (nie tylko) językowa 83
Beata Kacperska, Wideoblogi sportowe jako najnowsza forma wypowiedzi dziennikarskiej 97
Aleksandra Kujawiak, Socjolekt zawodników mieszanych sztuk walki (MMA) 115
Elwira Olejniczak, „Dziesiątki powodów, trzy dyscypliny, jedna pasja…” – łódzki triatlon w wybranych tekstach na Triathlonlodz.pl 133
Mateusz Orzeł, Cykliczne audycje sportowe w Polskim Radiu – analiza porównawcza „Kroniki sportowej” i „Trzeciej strony medalu” (aspekt strukturalny) 157
Rafał Siekiera, Telewizyjny magazyn sportowy „na żywo” – amalgamat gatunków? 179

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
28 października 2020; 10:33 (Katarzyna Burska)
Data edycji:
28 października 2020; 10:33 (Katarzyna Burska)

Zobacz także

24.10.2018
Językoznawstwo

Negacja w języku, tekście, dyskursie

Autor/Redaktor: Bartłomiej Cieśla, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Autorzy poddają refleksji naukowej zjawisko negacji. W tomie znalazły się artykuły językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, prawników, filozofów, logików. Publikacja ma więc charakter interdyscyplinarny, prezentujemy w niej bowiem wyniki badań nad negacją w wymiarze składniowym, semantycznym, logicznym, retorycznym, kulturowym, społecznym.

11.04.2018
Językoznawstwo

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

Autor/Redaktor: Katarzyna Burska, Rafał Zarębski

Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w dwóch poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. W przygotowaniu znajduje się kolejny tom – Kreatywność językowa w literaturze i mediach.

24.02.2021
Językoznawstwo

Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim po roku 1989

Autor/Redaktor: Monika Katarzyna Kaczor, Anastazja Beata Seul

Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin – zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów – obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo.

10.10.2018
Językoznawstwo

Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach

Autor/Redaktor: Ewa Katarzyna Horyń, Bogusław Andrzej Skowronek, Agnieszka Walecka-Rynduch

Monografia ukazała się w roku 2018 i zawiera 17 tekstów. Tematyka poszczególnych artykułów skupiona jest wokół trzech części tematycznych: Język dyskursów medialnych (cz. 1), Język multimodalnych tekstów kultury (cz. 2), Język reklamy (cz. 3). Poruszana problematyka została ujęta wielopłaszczyznowo. Publikację docenią nie tylko lingwiści, ale też medioznawcy. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.