Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 05.10.2018
Historia literatury

Między rymem a Muzą

Książka ukazała się w 2017 r. Autor "bohaterami" tomu uczynił utwory poetyckie, których nie tylko nie znajdziemy w dostępnych antologiach dziewiętnastowiecznej liryki, ale też które do tej pory nie były przedmiotem ani analizy poetologicznej, ani refleksji historyczno-literackiej. 

Tadeusz Budrewicz wziął na warsztat rymowane powinszowania noworoczne, wierszowane nekrologi, pisane mową wiązaną reklamy słynnej warszawskiej restauracji Herkulanum i zaduszkowe wypominki – utwory, które zamieszczane na łamach czasopism pełniły funkcje użytkowe, a ich poetycka wartość bardziej niż Muzom podporządkowana była rymom zaprzęgniętym w służbę społecznych konwencji i konwenansów. 

Spis treści

Wprowadzenie 5
Gdakanie słowików. Oceny poezji postyczniowej
w syntezach historycznoliterackich 8
Model poezji w „Przeglądzie Tygodniowym” (Rekonesans) 32
Kandydaci sztuki poetyckiej i ich mentorzy
(wiersze w odpowiedziach redakcji) 62
Wiersze z dostawą do domu (noworoczne powinszowania) 95
Rym wzywa – do piwa! Wierszowane reklamy
restauracji Herkulanum 129
„I w rzewne piosnki ustroję mogiłę”. Wierszowane nekrologi 155
Znasz ten kraj? (Wokół parafraz „Znasz li ten kraj”
i „A czy znasz ty…”) 189
Zadumane Zaduszki 223
Nota wydawnicza 253
Indeks nazwisk 254

Informacje

Strony:
264
Data dodania:
5 października 2018; 21:52 (Janusz Waligóra)
Data edycji:
5 października 2018; 22:03 (Janusz Waligóra)

Zobacz także

15.01.2023
Literaturoznawstwo

Mila Elin - Poezje i szkice o poezji

Autor/Redaktor:

Poezje i szkice o poezji Mili Elin (ok. 1907 – ok. 1942) w opracowaniu redakcyjnym Sławomira Sobieraja to książka prezentująca cały obecnie znany dorobek literacki zapomnianej poetki awangardowej, blisko współpracującej z Tadeuszem Peiperem. Publikacja zawiera dwadzieścia wierszy i trzy eseje poświęcone twórczości autorów związanych z krakowską „Zwrotnicą”. Dodatkowym jej walorem jest aneks, w którym umieszczono niedrukowane wcześniej listy Elinówny do Juliana Przybosia. Utwory poprzedzono wstępem historycznoliterackim i opatrzono komentarzem filologicznym.

10.10.2018
Językoznawstwo

Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach

Autor/Redaktor: Ewa Katarzyna Horyń, Bogusław Andrzej Skowronek, Agnieszka Walecka-Rynduch

Monografia ukazała się w roku 2018 i zawiera 17 tekstów. Tematyka poszczególnych artykułów skupiona jest wokół trzech części tematycznych: Język dyskursów medialnych (cz. 1), Język multimodalnych tekstów kultury (cz. 2), Język reklamy (cz. 3). Poruszana problematyka została ujęta wielopłaszczyznowo. Publikację docenią nie tylko lingwiści, ale też medioznawcy. 

25.05.2018
Literaturoznawstwo

W głąb. Szkice o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia

Autor/Redaktor: Magdalena Piotrowska-Gort

Zebrane w książce szkice dotyczą wybranych utworów poetyckich pisarzy Śląska i Zagłębia. Na podstawie przeprowadzonych analiz monografia unaocznia różnorodne poetyckie korelacje z przestrzenią oraz sposoby wyrażania stanowiska wobec kategorii miejsca i nie-miejsca w poezji współczesnych twórców regionu - Macieja Meleckiego, Krzysztofa Siwczyka, Grzegorza Olszańskiego, Marty Podgórnik, Marka Baczewskiego, Pawła Lekszyckiego, Pawła Sarny, Pawła Barańskiego. Mówiąc o nie-miejscach (Marc Aúge) wspomnieć należy także o problematyce eschatologicznej, która pojawia się w tej poezji niezwykle często, nabiera jednak wyraźnie anty-metafizycznego charakteru, poeci Śląska i Zagłębia w swych postindustrialnych obrazach ukazują bowiem wyraźnie dokonującą się implozję mitów i obrazów archetypicznych miejsc. Od wyobraźni przestrzennej płynnie przechodzimy więc, jako czytelnicy tej poezji, do problematyki egzystencjalnej (antropologicznej/antropocentrycznej ale także niejednokrotnie post-humanistycznej).

14.05.2019
Językoznawstwo

Język poezji Leopolda Staffa

Autor/Redaktor: Mirosława Alicja Białoskórska

Studium językowo-stylistyczne poświęcone poezji Leopolda Staffa.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.