Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 05.10.2018
Literature History

Między rymem a Muzą

Książka ukazała się w 2017 r. Autor "bohaterami" tomu uczynił utwory poetyckie, których nie tylko nie znajdziemy w dostępnych antologiach dziewiętnastowiecznej liryki, ale też które do tej pory nie były przedmiotem ani analizy poetologicznej, ani refleksji historyczno-literackiej. 

Tadeusz Budrewicz wziął na warsztat rymowane powinszowania noworoczne, wierszowane nekrologi, pisane mową wiązaną reklamy słynnej warszawskiej restauracji Herkulanum i zaduszkowe wypominki – utwory, które zamieszczane na łamach czasopism pełniły funkcje użytkowe, a ich poetycka wartość bardziej niż Muzom podporządkowana była rymom zaprzęgniętym w służbę społecznych konwencji i konwenansów. 

List of contents

Wprowadzenie 5
Gdakanie słowików. Oceny poezji postyczniowej
w syntezach historycznoliterackich 8
Model poezji w „Przeglądzie Tygodniowym” (Rekonesans) 32
Kandydaci sztuki poetyckiej i ich mentorzy
(wiersze w odpowiedziach redakcji) 62
Wiersze z dostawą do domu (noworoczne powinszowania) 95
Rym wzywa – do piwa! Wierszowane reklamy
restauracji Herkulanum 129
„I w rzewne piosnki ustroję mogiłę”. Wierszowane nekrologi 155
Znasz ten kraj? (Wokół parafraz „Znasz li ten kraj”
i „A czy znasz ty…”) 189
Zadumane Zaduszki 223
Nota wydawnicza 253
Indeks nazwisk 254

Information

Pages:
264
Added on:
5 October 2018; 21:52 (Janusz Waligóra)
Edited on:
5 October 2018; 22:03 (Janusz Waligóra)

See also

10.10.2018
Linguistics

Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach

Author/Editor: Ewa Katarzyna Horyń, Bogusław Andrzej Skowronek, Agnieszka Walecka-Rynduch

Monografia ukazała się w roku 2018 i zawiera 17 tekstów. Tematyka poszczególnych artykułów skupiona jest wokół trzech części tematycznych: Język dyskursów medialnych (cz. 1), Język multimodalnych tekstów kultury (cz. 2), Język reklamy (cz. 3). Poruszana problematyka została ujęta wielopłaszczyznowo. Publikację docenią nie tylko lingwiści, ale też medioznawcy. 

25.05.2018
Literature studies

W głąb. Szkice o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia

Author/Editor: Magdalena Piotrowska-Gort

Zebrane w książce szkice dotyczą wybranych utworów poetyckich pisarzy Śląska i Zagłębia. Na podstawie przeprowadzonych analiz monografia unaocznia różnorodne poetyckie korelacje z przestrzenią oraz sposoby wyrażania stanowiska wobec kategorii miejsca i nie-miejsca w poezji współczesnych twórców regionu - Macieja Meleckiego, Krzysztofa Siwczyka, Grzegorza Olszańskiego, Marty Podgórnik, Marka Baczewskiego, Pawła Lekszyckiego, Pawła Sarny, Pawła Barańskiego. Mówiąc o nie-miejscach (Marc Aúge) wspomnieć należy także o problematyce eschatologicznej, która pojawia się w tej poezji niezwykle często, nabiera jednak wyraźnie anty-metafizycznego charakteru, poeci Śląska i Zagłębia w swych postindustrialnych obrazach ukazują bowiem wyraźnie dokonującą się implozję mitów i obrazów archetypicznych miejsc. Od wyobraźni przestrzennej płynnie przechodzimy więc, jako czytelnicy tej poezji, do problematyki egzystencjalnej (antropologicznej/antropocentrycznej ale także niejednokrotnie post-humanistycznej).

14.05.2019
Linguistics

Język poezji Leopolda Staffa

Author/Editor: Mirosława Alicja Białoskórska

Studium językowo-stylistyczne poświęcone poezji Leopolda Staffa.

09.04.2021
Literature

Zygmunt Krasiński, Oeuvres en français. Prose poétique suivi de Écrits politiques et critiques

Author/Editor: Agnieszka Markuszewska, Joanna Pietrzak-Thèbault, Mirosław Strzyżewski

Wydana w paryskim wydawnictwie Classiques Garnier edycja krytyczna zawiera francuską prozę poetycką i pisma publicystyczne Zygmunta Krasińskiego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.