Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 28.05.2020
Językoznawstwo

Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie

Autor/Redaktor:
Wydawnictwo::
ISBN:
978-83-7972-288-4

Książka zawiera teksty autorstwa Ewy Kołodziejek opublikowane w latach 2008–2016 w rożnych czasopismach i tomach zbiorowych. 

Książka, którą Czytelnicy trzymają w ręku, zawiera teksty mojego autorstwa opublikowane w latach 2008–2016 w rożnych  zasopismach i tomach zbiorowych. Opisuję w nich współczesną polszczyznę przeobrażającą się pod wpływem przemian społecznych 
i kulturowych. Perspektywa badawcza, jaką przyjęłam w swoich artykułach, ma charakter opisująco-oceniający, nie tylko bowiem  ejestruję zmiany w języku, lecz także poddaję je ocenie normatywnej. Nie jest to jednak ocena jednoznaczna, ujęta  w kategoriach: poprawne – niepoprawne. Refleksja ma głębszy charakter, skupiam się bowiem na analizie kierunków i przyczyn przeobrażeń języka, stawiam także pytanie, w jakim stopniu owe zmiany są efektem potrzeb użytkowników polszczyzny i czy jest  możliwe ich normatywne usankcjonowanie. 

W części I, zatytułowanej „Obraz współczesnej polszczyzny”, zgromadzone są teksty opisujące niektóre właściwości naszego języka w początkach XXI wieku. Chodzi  o wzmożony wpływ języka angielskiego, o obniżające się znaczenie polszczyzny kulturalnej, o dominację potoczności w sytuacjach komunikacyjnych zarezerwowanych dla języka oficjalnego, a także o nobilitowanie polszczyzny slangowej i wulgaryzowanie języka publicznego.

Część II, zatytułowana „Norma a praktyka językowa”, zawiera artykuły analizujące zmiany w polszczyźnie w kontekście obowiązującej normy językowej. Stawiam w nich pytania o rolę językoznawców w kodyfikowaniu normy, o konsekwencje wyodrębnienia 
dwupoziomowej normy językowej, a także o to, czy utrwalające się w uzusie konstrukcje  składniowe i formy gramatyczne, uznane za błąd językowy, zasługują na normatywną  aprobatę. Analizuję też jakość polszczyzny urzędowej i skutki językowej niefrasobliwości 
w konstruowaniu tekstów prawnych. Możliwość zaprezentowania Czytelnikom tekstów już  publikowanych stwarza też okazję, by się do opisywanych zjawisk ponownie  ustosunkować, pogłębić refleksję albo zweryfikować wcześniejsze sądy. Nowe komentarze 
i dopiski są umieszczone w przypisach w nawiasach kwadratowych.

                                                                                                               Ze wstępu
 

Spis treści

Słowo wstępu. O językowych i kulturowych zyskach i stratach


Część I. Obraz współczesnej polszczyzny 

Nowa jakość polszczyzny: zagrożenie czy szansa? 

Festiwal radosnych zakupów – moda językowa na tle współczesnych zmiankulturowych 

Nowe czasy, nowe wartości, nowe znaczenia – o niektórych nowościach semantycznych w polszczyźnie medialnej 

O zmianach znaczeniowych, ich przyczynach i skutkach 

O językowych barbarzyńcach 

 

Część II. Norma a praktyka językowa 

Po co społeczeństwu językoznawcy? Uwagi o zadaniach współczesnej normatywistyki 

Co nam dało zróżnicowanie normy językowej? 

„Czy growy jest morowy”? Nowe słowa w polszczyźnie a kryteria poprawności językowej  

Zabiegi na twarz – o nowej konstrukcji składniowej w polszczyźnie 

Krem dla komfortu Twojej skóry – o (nie)nowej konstrukcji składniowej rozpowszechnianej przez reklamy 

Przed i po, dwa i więcej – o nienormatywnych, chociaż żywotnych, konstrukcjach składniowych 

Osiemnastka, czterdziestka, sześćdziesiątka czy 18-ka, 40-ka, 60-ka? Dylemat ortograficzno- normatywny 

Kompetencja językowa a „szczęście komunikacyjne”. Refleksje biegłego językoznawcy 

Kultura komunikacji urzędowej 

 

Literatura

Informacje

Rok publikacji:
2019
Strony:
154
Słowa kluczowe:
Data dodania:
28 maja 2020; 09:41 (Agnieszka Szczaus)
Data edycji:
28 maja 2020; 09:41 (Agnieszka Szczaus)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.