Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 22.06.2020
Literaturoznawstwo

Pogranicza sacrum w medium literatury

Autor/Redaktor:
ISBN:
978-83-7467-320-4

Nasza dzisiejsza propozycja interpretatorska gromadzi badaczy literaturoznawców z różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz o różnorodnym doświadczeniu akademickim. W artykułach omawiamy zagadnienia głównie polonistyczno-literaturoznawcze, ale przecież nie tylko. Mamy bowiem świadomość, że we współczesnych praktykach interpretacyjnych warto sięgać po problematykę istniejącą na styku czasami odmiennych i wchodzących ze sobą w relacje pomiędzy różnymi tradycjami językowymi dziedzin aktywności człowieka. Z tego więc powodu w swoich realizacjach nie unikamy ujęć interdyscyplinarnych czy też takich, które nie znajdują się w głównym nurcie dyskursu polonistycznego.

Prezentowany tom artykułów to kolejny akt wieloletnich studiów, które zogniskowane zostały w ramach formalno-nieformalnego zespołu badawczego Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, zajmującego się tematem Sacrum (po)nowoczesne. W 2013 roku jako wynik prowadzonych działań opublikowana została książka Daniela Kalinowskiego i Adeli Kuik-Kalinowskiej Trzy Skarby. Motywy buddyjskie w kulturze polskiej, w 2014 roku ukazała się pozycja Bernadetty Żynis Twarze Anioła. Wybrane zagadnienia z poezji współczesnej, 2017 rok przyniósł monografię wieloautorską pt. Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości? (red. D. Kalinowski), w 2018 roku pojawiła się praca zbiorowa o kresowo-pomorskim liderze tradycji katolickiej pt. Ksiądz prałat Jan Giriatowicz. Kapłan i społecznik (red. D. Kalinowski), zaś rok później wyszła książka Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy polska i światowa (red. D. Kalinowski, E. Juchniewicz). Teraz przedstawiamy do lektury kolejną pozycję, a w planach rysuje się już następna tego typu. (Fragment Wstępu)

Spis treści

Daniel Kalinowski, Emanuela Czeladka, Wstęp……………….3

 

Katarzyna Kaczor-Scheitler, Sacrum prywatne w rękopiśmiennym „Wirydarzu duchownym” (1746)...................8

Katarzyna Wasyl, Świeckie sacrum emancypujących się bohaterów prozy Malwiny Meyersonowej i Anieli Kallas………21

Wojciech Pietras, „Numinosum” w poezji Bolesława Leśmiana…………………33

Justyna Morawska, „Wstrząśnięty do głębi płakałem”. O doświadczeniach czytelniczych Brunona Schulza…………53

Krzysztof Socha, Interpretacje tradycji religijno-biblijnej w balladach Sylwestra Podolskiego…………...........61

Agnieszka Dębowska, O przestrzeni sakralnej w „Wyspie” Róży Ostrowskiej………………….77

Alicja Balcerzak, Przerywając milczenie prywatnego sacrum Holokaustu w „Fałszerzach pieprzu” Moniki Sznajderman…………90

Paweł Plichta, Sacrum przeżywane na Camino de Santiago w narracjach polskich peregrinos…….…100

Emanuela Czeladka, „Wracam do prostego języka dzieci…”. Nietykalne dziecięctwo w poezji Jacka Podsiadły………116

Joanna Nowak, Autobiografia rockmana i sacrum. O chrześcijańskich nawróceniach muzyków rockowych………………127

Daniel Kalinowski, Od buddyzmu do wolności. Toni Packer i współczesna duchowość………………….141

Bibliografie………………157

Indeks nazwisk

Spis treści……………….166

Informacje

Rok publikacji:
2020
Strony:
198
Data dodania:
22 czerwca 2020; 14:48 (Anna Sobiecka)
Data edycji:
23 stycznia 2021; 18:07 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

05.02.2021
Literaturoznawstwo

Pogranicza sacrum w medium literatury

Autor/Redaktor: Daniel Kalinowski

Nasza dzisiejsza propozycja interpretatorska gromadzi badaczy literaturoznawców z różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz o różnorodnym doświadczeniu akademickim. W artykułach omawiamy zagadnienia głównie polonistyczno-literaturoznawcze, ale przecież nie tylko. Mamy bowiem świadomość, że we współczesnych praktykach interpretacyjnych warto sięgać po problematykę istniejącą na styku czasami odmiennych i wchodzących ze sobą w relacje pomiędzy różnymi tradycjami językowymi dziedzin aktywności człowieka. Z tego więc powodu w swoich realizacjach nie unikamy ujęć interdyscyplinarnych czy też takich, które nie znajdują się w głównym nurcie dyskursu polonistycznego. [...]

21.09.2019
Literaturoznawstwo

Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy. Polska i światowa

Autor/Redaktor: Emilia Juchniewicz, Daniel Kalinowski

W naszej monografii zajmujemy się głównie wyrażaniem sacrum przez kobiety używające języka polskiego. To bardzo rozległa i długa tradycja, od średniowiecza związana z chrześcijaństwem, najczęściej w jego monastycznej formie.

24.05.2018
Literaturoznawstwo

Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości

Autor/Redaktor: Daniel Kalinowski

Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością.

28.05.2018
Literaturoznawstwo

Od Skorbu do Stegne. 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego

Autor/Redaktor: Daniel Kalinowski

Monografia zbiorowa pod red. D. Kalinowskiego, podsumowująca 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego.. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.