Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 10.10.2018
Językoznawstwo

Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim

Autor/Redaktor:
ISBN:
978-83-900829-9-8

Autorka przedstawia definicję anglicyzmu, historię wpływów języka Szekspira na polszczyznę, a przede wszystkim szczegółowo omawia rożne rodzaje zapożyczeń angielskich i ich funkcjonowanie we współczesnej polszczyźnie, ilustrując ich użycie przykładami z tekstów, a także fotografiami. Pracę uzupełnia obszerna bibliografia. 

Z recenzji prof. Kazimierza Ożoga: Jest to opracowanie przeznaczone nie tylko dla językoznawców, mogą z niego skorzystać także uczniowie szkół średnich, studenci kierunków humanistycznych opracowujący relacje język-kultura, wreszcie wszyscy zainteresowani językiem polskim i jego ogromnymi zmianami w ostatnich dziesięcioleciach. Z zainteresowaniem przeczytają ten wykład badacze związków języka i kultury, którzy zastanawiają się nad przyczynami ogromnego wpływu języka angielskiego i kultury z nim związanej na inne języki standardowe w całym świecie. Recenzowana książka mówi wiele o antropologii słowa, bo przeciętny Polak, używając tak licznych zapożyczeń angielskich, zaczyna widzieć przestrzeń wokół siebie oczyma Amerykanina (Anglika).

Spis treści

Rozwiązanie skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1. Co to jest anglicyzm? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.1. Rozumienie terminu „anglicyzm” – kwestia etymologii zapożyczeń . . . 19

1.2. Rodzaje anglicyzmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2. Wpływ języka angielskiego na polszczyznę

z perspektywy historycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3. Anglicyzmy a pola semantyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4. Anglicyzmy właściwe/leksykalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.1. Anglicyzm właściwy/leksykalny – definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.2. Asymilacja zapożyczeń właściwych w języku pożyczającym . . . . . . . 44

4.2.1. Adaptacja fonologiczna zapożyczeń właściwych . . . . . . . . . . . . 45

4.2.2. Adaptacja graficzna zapożyczeń właściwych . . . . . . . . . . . . . . . 50

4.2.3. Asymilacja morfologiczna zapożyczeń właściwych . . . . . . . . . . 54

4.2.3.1. Adaptacja morfologiczna właściwa . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.2.3.2. Odmiana fleksyjna zapożyczeń właściwych . . . . . . . . . 57

4.2.3.3. Derywaty od anglicyzmów właściwych, złożenia,

ucięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.2.4. Adaptacja semantyczna zapożyczeń właściwych . . . . . . . . . . . . 61

4.2.5. Uwagi końcowe dotyczące asymilacji zapożyczeń właściwych 63

5. Anglicyzmy semantyczne – anglosemantyzmy . . . . . . . . . 65

5.1. Zapożyczenia semantyczne – definicja ......................... 65

5.2. Zapożyczenia semantyczne a kalki semantyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

5.3. Zapożyczenia semantyczne wielowyrazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

– 6 –

5.4. Zapożyczenia semantyczne a dopożyczone homonimy leksykalne . . . 76

5.5. Zanglicyzowane latynizmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5.6. Derywaty od zapożyczeń semantycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5.7. Elipsa i zapożyczenia semantyczne związane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

6. Angielskie kalki strukturalno-semantyczne . . . . . . . . . 88

6.1. Kalki strukturalno-semantyczne – definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

6.2. Rodzaje angielskich kalk strukturalno-semantycznych w języku

polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

6.2.1. Podział kalk ze względu na dokładność tłumaczenia – kalki

niedokładne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

6.2.2. Podział kalk ze względu na budowę strukturalną . . . . . . . . . . . . 92

6.2.3. Kalki analityczne, syntetyczne, pomniejszone i powiększone . . . 100

6.3. Idiomatyczność kalk strukturalno-semantycznych . . . . . . . . . . . . . . . . 101

6.4. Rozwój semantyczny kalk strukturalno-semantycznych . . . . . . . . . . . . 103

6.5. Adaptacja leksykalna kalk strukturalno-semantycznych . . . . . . . . . . . . 107

6.6. Derywaty od kalk strukturalno-semantycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

7. Angielsko-polskie półkalki i formacje hybrydalne . . . 117

7.1. Hybrydy jako wynik kontaktu językowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

7.2. Półkalki – definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

7.3. Rodzaje półkalk pochodzenia angielskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

7.4. Formacje hybrydalne – definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

7.5. Rodzaje angielsko-polskich formacji hybrydalnych . . . . . . . . . . . . . . . 129

8. Zapożyczenia morfologiczne z języka angielskiego . . . 132

8.1. Zapożyczenie morfologiczne – definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

8.2. Zapożyczone morfemy słowotwórcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

8.2.1. Zapożyczone sufiksy angielskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

8.2.2. Zapożyczone pseudoafiksy angielskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

8.3. Zapożyczone morfemy fleksyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

9. Inne rodzaje zapożyczeń z języka angielskiego . . . . . . . . 141

9.1. Zapożyczenia fonetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

9.2. Zapożyczenia ortograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

9.3. Zapożyczenia pragmatyczne ................................. 142

9.4. Zapożyczanie form adresatywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

– 7 –

9.5. Zapożyczanie modeli strukturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

9.6. Wzrost produktywności procesów słowotwórczych . . . . . . . . . . . . . 148

9.7. Zapożyczenia składniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

10. Słowa zamienniki inspirowane angielszczyzną . . . . . . . 152

11. Pseudoanglicyzmy...................................... 155

11.1. Pseudoanglicyzmy – definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

11.2. Rodzaje pseudoanglicyzmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

12. Internacjonalizmy pochodzenia angielskiego . . . . . . . 160

12.1. Internacjonalizmy – definicja i źródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

12.2. Rodzaje internacjonalizmów na przykładzie anglicyzmów . . . . . . . . 163

Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Indeks przytoczonych anglicyzmów z podziałem na rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . 191

Anglicyzmy właściwe/leksykalne (z derywatami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Anglicyzmy semantyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Kalki strukturalno-semantyczne z języka angielskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Półkalki z języka angielskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Zapożyczenia morfologiczne z języka angielskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Formacje powstałe pośrednio pod wpływem języka angielskiego . . . . . . . . 203

Pseudoanglicyzmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Formacje hybrydalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Słowa zamienniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Indeks przykładów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Informacje

Strony:
220
Data dodania:
10 października 2018; 10:31 (Janusz Waligóra)
Data edycji:
10 października 2018; 18:19 (Janusz Waligóra)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.