Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 24.10.2018
Językoznawstwo

Strasznie lubię cię, piosenko. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze

ISBN:
978-83-8142-166-9

„Strasznie lubię cię, piosenko”. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze pod redakcją Katarzyny Burskiej i Elwiry Olejniczak to pierwsza tak obszerna monografia poświęcona w całości twórczości jednego z największych poetów polskiej piosenki. Analizy tekstów Wojciecha Młynarskiego podjęli się językoznawcy, literaturoznawcy i kulturoznawcy. Wśród opracowań przeważają studia naukowe, ale nie zabrakło też artykułów o charakterze popularnym.

Dorobek poety znanego z trafnych komentarzy na temat otaczającej go rzeczywistości został zaprezentowany z różnych punktów widzenia. Przyjrzano się nie tylko słowom, gatunkom i zabiegom językowym, jakie wykorzystywał wybitny twórca, lecz także znaczeniom ukrytym w jego tekstach. Czytelnicy dowiedzą się m.in.: jaki obraz Polaków wyłania się z twórczości Młynarskiego, czym jest dla niego szczęście, jak przedstawiał on kobiety, co można wyczytać z tytułów jego utworów, dlaczego autor Róbmy swoje zasłużył na miano mistrza mowy polskiej i co łączyło go z Okudżawą.

Tom bez wątpienia zainteresuje wszystkich, którzy cenią Wojciecha Młynarskiego i jego artystyczne sposoby konceptualizowania wielobarwnych światów.

Spis treści

Wstęp 11

O Jubilatce 13
Sylwetka (nie tylko) naukowa Profesor Barbary Kudry (oprac. Izabela Różycka) 15
Bibliografia prac Profesor Barbary Kudry (oprac. Agnieszka Wierzbicka) 17

Część pierwsza. Od kultury języka do kultury i zaangażowania 23
Małgorzata Kita, Lekcja kultury języka prowadzona przez Mistrza 25
Maria Wojtak, Wybrane utwory jako budulec sylwetki artysty 43
Andrzej Kudra, Powtórzenie jako cień konceptualny (w piosenkach Wojciecha Młynarskiego) 53
Jarosław Płuciennik, Kultura jako aktywizm. Protest song Młynarskiego, kultura liberalna i zaangażowanie 71

Część druga. Od słów dawnych do kreatywności leksykalnej 89
Beata Burska-Ratajczyk, Stylistyczne walory dawnego słownictwa w tekstach piosenek Wojciecha Młynarskiego 91
Magdalena Nowakowska, Leksyka nacechowana jako przejaw stylizacji potocznej w tekstach piosenek Wojciecha Młynarskiego 103
Katarzyna Jachimowska, Świat muzyki słowami solysty — analiza leksykalno-funkcjonalna terminologii muzycznej wykorzystywanej przez Wojciecha Młynarskiego w jego wierszach i piosenkach 113
Bartłomiej Cieśla, Przejawy kreatywności leksykalnej w twórczości Wojciecha Młynarskiego 127

Część trzecia. Od tytułów piosenek do tłumaczeń tekstów 141
Katarzyna Burska, W świecie tytułów utworów Wojciecha Młynarskiego 143
Marta Wójcicka, Tytuły piosenek Wojciecha Młynarskiego wśród aktów mowy 153
Barbara Bogołębska, Retoryczność i publicystyczność tekstów Wojciecha Młynarskiego 163
Beata Grochala, „Felietonem tym rozbawię was troszeczkę” – rzecz o śpiewanych felietonach Wojciecha Młynarskiego 169
Anna Warda, Jedna piosenka – dwa utwory: Песенка о моей жизни B. Okudżawy i Trzy miłości W. Młynarskiego 179

Część czwarta. Od metatekstu do wspólnoty dyskursu 187
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Wojciecha Młynarskiego rozważania o słowach i tekstach (w tekstach) 189
Rafał Siekiera, Interprzestrzeń komunikacyjna w porównaniach (na przykładzie utworów Wojciecha Młynarskiego) 209
Dorota Samborska-Kukuć, Wojciecha Młynarskiego rewersy grandilokwencji 227
Edyta Pałuszyńska, „Ile to trzeba się nagazdować, by Polska była Polską”, czyli o tworzeniu wspólnoty dyskursu w tekstach Wojciecha Młynarskiego 237

Część piąta. Od wizji szczęścia do obrazu wstydu 249
Elwira Olejniczak, Wizja szczęścia w tekstach wybranych piosenek Wojciecha Młynarskiego 251
Anna Sokół-Klein, „Skąd ty tyle wiesz o kobiecie? Nie odpowiedział. A chyba wiedział” – kilka słów o wizerunku kobiety w wybranych tekstach Wojciecha Młynarskiego 265
Agnieszka Wierzbicka, Na tropie zdrowego rozsądku… czyli felietony Wojciecha Młynarskiego o Polakach i o Polsce 275
Katarzyna Sitkowska, Spotkania u Młynarskiego 285
Małgorzata Karwatowska, „Wstydzić od dawna się nie mamy czego”? Od wypowiedzi Młynarskiego do skojarzeń studenckich 303

Informacje

Rok publikacji:
2018
Strony:
316
Data dodania:
24 października 2018; 18:24 (Katarzyna Burska)
Data edycji:
24 października 2018; 18:24 (Katarzyna Burska)

Zobacz także

20.04.2018
Literaturoznawstwo

Kultura Pierwszej Rzeczpospolitej w poezji Jacka Kaczmarskiego

Autor/Redaktor: Małgorzata Krzysztofik

Z bogatej puli piosenek Jacka Kaczmarskiego Małgorzata Krzysztofik wybrała siedemnaście, których interpretacja wymagała solidnego przygotowania filologiczno-historycznego. Wnikliwe czytanie utworu prowadzone jest na rozmaitych płaszczyznach dzieła i w różnych kontekstach – literackim, historycznym, obyczajowym, artystycznym, religijnym. Autorski wywód nabiera tu charakteru interdyscyplinarnego. Zręczne sprzężenie wyników badań z malarstwem historycznym oraz literackimi świadectwami epoki przykuwa nie tylko myśl, ale i wyobraźnię czytelnika. Formacja szlachecka jest tu zaprezentowana w migawkach „żywych obrazów”, połączonych przyczyną i skutkiem, komentowanych dyskursem o logice dziejów sarmackiego świata.  

16.01.2022
Literaturoznawstwo

Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę... Tradycje literackie i kulturowe w tekstach polskiej sceny muzycznej XX i XXI wieku

Autor/Redaktor: Adam Regiewicz, Maciej Szargot

Praca jest poświęcona obecności tradycji literackiej w polskich piosenkach XX i XXI wieku. Odwołują się do niej reprezentanci nurtów o większych ambicjach: rocka, muzyki alternatywnej, piosenki literackiej, autorskiej, kabaretowej. 

06.05.2021
Językoznawstwo

PORADNIK: JAK MÓWIĆ I PISAĆ O GRUPACH NARAŻONYCH NA DYSKRYMINACJĘ Etyka języka i odpowiedzialna komunikacja

Autor/Redaktor:

Poradnik dla osób, które chcą pisać i mówić o grupach narażonych na dyskryminację w sposób trafny, inkluzywny i niepowielający stereotypów.

28.05.2020
Literaturoznawstwo

Geoliteratura Tom 9. Przewodnik, bedeker, poradnik

Autor/Redaktor: Sławomir Aleksander Iwasiów, Jerzy Madejski

Miejsce przewodnika wśród dzisiejszych gatunków piśmiennictwa uświadamia nam zakres zmian w kulturze współczesnej. Z gatunku peryferyjnego staje się on gatunkiem centralnym.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.