Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 24.10.2018
Linguistics

Strasznie lubię cię, piosenko. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze

ISBN:
978-83-8142-166-9

„Strasznie lubię cię, piosenko”. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze pod redakcją Katarzyny Burskiej i Elwiry Olejniczak to pierwsza tak obszerna monografia poświęcona w całości twórczości jednego z największych poetów polskiej piosenki. Analizy tekstów Wojciecha Młynarskiego podjęli się językoznawcy, literaturoznawcy i kulturoznawcy. Wśród opracowań przeważają studia naukowe, ale nie zabrakło też artykułów o charakterze popularnym.

Dorobek poety znanego z trafnych komentarzy na temat otaczającej go rzeczywistości został zaprezentowany z różnych punktów widzenia. Przyjrzano się nie tylko słowom, gatunkom i zabiegom językowym, jakie wykorzystywał wybitny twórca, lecz także znaczeniom ukrytym w jego tekstach. Czytelnicy dowiedzą się m.in.: jaki obraz Polaków wyłania się z twórczości Młynarskiego, czym jest dla niego szczęście, jak przedstawiał on kobiety, co można wyczytać z tytułów jego utworów, dlaczego autor Róbmy swoje zasłużył na miano mistrza mowy polskiej i co łączyło go z Okudżawą.

Tom bez wątpienia zainteresuje wszystkich, którzy cenią Wojciecha Młynarskiego i jego artystyczne sposoby konceptualizowania wielobarwnych światów.

List of contents

Wstęp 11

O Jubilatce 13
Sylwetka (nie tylko) naukowa Profesor Barbary Kudry (oprac. Izabela Różycka) 15
Bibliografia prac Profesor Barbary Kudry (oprac. Agnieszka Wierzbicka) 17

Część pierwsza. Od kultury języka do kultury i zaangażowania 23
Małgorzata Kita, Lekcja kultury języka prowadzona przez Mistrza 25
Maria Wojtak, Wybrane utwory jako budulec sylwetki artysty 43
Andrzej Kudra, Powtórzenie jako cień konceptualny (w piosenkach Wojciecha Młynarskiego) 53
Jarosław Płuciennik, Kultura jako aktywizm. Protest song Młynarskiego, kultura liberalna i zaangażowanie 71

Część druga. Od słów dawnych do kreatywności leksykalnej 89
Beata Burska-Ratajczyk, Stylistyczne walory dawnego słownictwa w tekstach piosenek Wojciecha Młynarskiego 91
Magdalena Nowakowska, Leksyka nacechowana jako przejaw stylizacji potocznej w tekstach piosenek Wojciecha Młynarskiego 103
Katarzyna Jachimowska, Świat muzyki słowami solysty — analiza leksykalno-funkcjonalna terminologii muzycznej wykorzystywanej przez Wojciecha Młynarskiego w jego wierszach i piosenkach 113
Bartłomiej Cieśla, Przejawy kreatywności leksykalnej w twórczości Wojciecha Młynarskiego 127

Część trzecia. Od tytułów piosenek do tłumaczeń tekstów 141
Katarzyna Burska, W świecie tytułów utworów Wojciecha Młynarskiego 143
Marta Wójcicka, Tytuły piosenek Wojciecha Młynarskiego wśród aktów mowy 153
Barbara Bogołębska, Retoryczność i publicystyczność tekstów Wojciecha Młynarskiego 163
Beata Grochala, „Felietonem tym rozbawię was troszeczkę” – rzecz o śpiewanych felietonach Wojciecha Młynarskiego 169
Anna Warda, Jedna piosenka – dwa utwory: Песенка о моей жизни B. Okudżawy i Trzy miłości W. Młynarskiego 179

Część czwarta. Od metatekstu do wspólnoty dyskursu 187
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Wojciecha Młynarskiego rozważania o słowach i tekstach (w tekstach) 189
Rafał Siekiera, Interprzestrzeń komunikacyjna w porównaniach (na przykładzie utworów Wojciecha Młynarskiego) 209
Dorota Samborska-Kukuć, Wojciecha Młynarskiego rewersy grandilokwencji 227
Edyta Pałuszyńska, „Ile to trzeba się nagazdować, by Polska była Polską”, czyli o tworzeniu wspólnoty dyskursu w tekstach Wojciecha Młynarskiego 237

Część piąta. Od wizji szczęścia do obrazu wstydu 249
Elwira Olejniczak, Wizja szczęścia w tekstach wybranych piosenek Wojciecha Młynarskiego 251
Anna Sokół-Klein, „Skąd ty tyle wiesz o kobiecie? Nie odpowiedział. A chyba wiedział” – kilka słów o wizerunku kobiety w wybranych tekstach Wojciecha Młynarskiego 265
Agnieszka Wierzbicka, Na tropie zdrowego rozsądku… czyli felietony Wojciecha Młynarskiego o Polakach i o Polsce 275
Katarzyna Sitkowska, Spotkania u Młynarskiego 285
Małgorzata Karwatowska, „Wstydzić od dawna się nie mamy czego”? Od wypowiedzi Młynarskiego do skojarzeń studenckich 303

Information

Year of publication:
2018
Pages:
316
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.