Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 12.02.2020
Literature studies

Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Prezentowana monografia to specyficzna kontynuacja refleksji badawczej zapoczątkowanej książką Między rusofobią a rusofilią. Postawy, poglądy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku (Gdańsk 2016).

Prezentowana monografia to specyficzna kontynuacja refleksji badawczej zapoczątkowanej książką Między rusofobią a rusofilią. Postawy, poglądy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku (Gdańsk 2016). Kontynuacja , ponieważ uwaga wielu autorów, jak w poprzedniej publikacji, skoncentrowana została na analizie artystycznych formuł ujawniania się postaw polskich wobec Rosji. Specyficzna, gdyż szkice podporządkowane zostały namysłowi: czy (i jak) możliwe było (jest) polskie pisanie o Rosji bez wpadania w którąkolwiek ze skrajności: rusofobię i, znacznie rzadziej, rusofilię? [...] Autorzy prezentowanych szkiców podjęli wysiłek odnalezienia  takich twórców, w których podejściu trudno się doszukać znaczących nastawień apriorycznych: symptomów rusofobii bądź rusofilii, idiosynkrazji bądź adoracji. 
 (Ze Wstępu).

List of contents

WPROWADZENIE    5

Magdalena Dąbrowska
O „Dodatkach” do Rysu historycznego literatury rosyjskiej Nikołaja Grecza w opracowaniu Samuela Bogumiła Lindego   7

Piotr Głuszkowski
Patriota czy zaprzaniec. O rusofobii w polskiej kulturze na przykładzie Tadeusza Bułharyna    23

Sławomir Rzepczyński
Norwid, Rosja i dyskurs polityczny polskiego romantyzmu  35

Adrianna Adamek-Świechowska
„Miłość tworzy prawa, włada państwami, urządza miasta…”. Henryk Sienkiewicz w poszukiwaniu „zatajonej Rosji”   45

Wojciech Gruchała
Dobrzy Rosjanie – Żeromski wobec liberalnej inteligencji rosyjskiej 61

Zbigniew Kaźmierczyk
Władysław Jabłonowski a wileńska szkoła myślenia o Rosji  75

Joanna Artwińska
Od rusofobii do ,,próby zrozumienia”. Rosja w Moich wspomnieniach generała Józefa Dowbora‑Muśnickiego   95

Aleksandra Skrzypczyk
Portrety „ludzi radzieckich” w polskiej poezji socrealistycznej 107

Katarzyna Pańczyk‑K ozłowska
Dwie postawy wobec Rosji sowieckiej w niepublikowanych opowiadaniach Witolda Olszewskiego    119

Krystian Maciej Tomala
„Był styczeń rok czterdziesty piąty…” – słodko‑gorzki smak wyzwolenia i matczyny „uśmiech przez łzy” w utworach Tadeusza Różewicza poświęconych końcowi wojny    137

Ewa Pogonowska
Pamięć i narracja. O wspomnieniach z lat studiów w Rosji stalinowskiej 151

Ольга Цивкач
Станислав Винценз – польский писатель «вне русофобии» 179

Piotr Mitzner
Ekstremiści. Polacy i NTS   191

Tadeusz Sucharski
Wychowany w wolności „od murów, ograniczeń i przesądów”, czyli Bronisława Młynarskiego doświadczenia Rosji   199

Bernadetta Żynis
Ani rusofil, ani rusofob – o konflikcie Miłosza i Herberta  217

Tomasz Tomasik
Barbarzyńcy w ogrodzie. Zbigniewa Herberta doświadczenie Rosji 229

Elżbieta Mikiciuk
Filoksenia, czyli obraz ruskiego prawosławia w Mistrzu niewidzialnej strony Andrzeja Turczyńskiego    245

Ewelina Iwańska
Wilkowa Rosja w świetle stereotypów   269

Mirosława Korczyńska‑Piasecka
Czy zesłany na Sybir skazany jest na antyrosyjskość? Uwagi na marginesie wspomnień z katorgi Szymona Tokarzewskiego  285

Joanna Jastrzębska
Geografia polska. Mapy Syberii w najnowszej polskiej literaturze 299

Bibliografia    327

Indeks nazwisk    349

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.