Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 16.01.2022
Literature studies

Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę... Tradycje literackie i kulturowe w tekstach polskiej sceny muzycznej XX i XXI wieku

Praca jest poświęcona obecności tradycji literackiej w polskich piosenkach XX i XXI wieku. Odwołują się do niej reprezentanci nurtów o większych ambicjach: rocka, muzyki alternatywnej, piosenki literackiej, autorskiej, kabaretowej. 

Przygotowana narracja nie ma charakteru kompleksowego, ale jest raczej punktowym omówieniem pewnych zjawisk przenikania tradycji literackich i kulturowych do warstwy tekstowej.

List of contents

1. Intro
2. Ślady kerygmatu w polskiej muzyce alternatywnej
3. Długie trwanie Średniowiecza
4. Strach się bać!
5. Naiwne czy sentymentalne?
6. Romanse z romantyzmem
7. Mickiewicz i spotkanie kultur
8. Apokalipsa z gitarą
9. Przedśpiew Waglewskiego
10. Pokazać język

Information

Year of publication:
2021
Added on:
16 January 2022; 18:24 (Katarzyna Burska)
Edited on:
16 January 2022; 18:24 (Mariola Wilczak)

See also

20.04.2018
Literature studies

Kultura Pierwszej Rzeczpospolitej w poezji Jacka Kaczmarskiego

Author/Editor: Małgorzata Krzysztofik

Z bogatej puli piosenek Jacka Kaczmarskiego Małgorzata Krzysztofik wybrała siedemnaście, których interpretacja wymagała solidnego przygotowania filologiczno-historycznego. Wnikliwe czytanie utworu prowadzone jest na rozmaitych płaszczyznach dzieła i w różnych kontekstach – literackim, historycznym, obyczajowym, artystycznym, religijnym. Autorski wywód nabiera tu charakteru interdyscyplinarnego. Zręczne sprzężenie wyników badań z malarstwem historycznym oraz literackimi świadectwami epoki przykuwa nie tylko myśl, ale i wyobraźnię czytelnika. Formacja szlachecka jest tu zaprezentowana w migawkach „żywych obrazów”, połączonych przyczyną i skutkiem, komentowanych dyskursem o logice dziejów sarmackiego świata.  

24.10.2018
Linguistics

Strasznie lubię cię, piosenko. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze

Author/Editor: Katarzyna Burska, Elwira Olejniczak

„Strasznie lubię cię, piosenko”. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze pod redakcją Katarzyny Burskiej i Elwiry Olejniczak to pierwsza tak obszerna monografia poświęcona w całości twórczości jednego z największych poetów polskiej piosenki. Analizy tekstów Wojciecha Młynarskiego podjęli się językoznawcy, literaturoznawcy i kulturoznawcy. Wśród opracowań przeważają studia naukowe, ale nie zabrakło też artykułów o charakterze popularnym.

21.09.2019
Literature studies

Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy. Polska i światowa

Author/Editor: Emilia Juchniewicz, Daniel Kalinowski

W naszej monografii zajmujemy się głównie wyrażaniem sacrum przez kobiety używające języka polskiego. To bardzo rozległa i długa tradycja, od średniowiecza związana z chrześcijaństwem, najczęściej w jego monastycznej formie.

16.06.2021
Anthropology of culture

(Nie)pokój w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Author/Editor: Krystian Maciej Tomala, Barbara Lucyna Zwolińska

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się publikacja (Nie)pokój w tekstach kultury XIX–XXI wieku pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali, będąca wynikiem ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej o tym samym tytule, zorganizowanej przez Pracownię Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2019 roku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.