Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 30.09.2017
Termin zgłoszeń: 31.10.2017

Działalność upowszechniająca naukę

W ramach konkursu na działalność upowszechniającą naukę (DUN) można uzyskać wsparcie na realizację "zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych".

Działalność upowszechniająca naukę obejmuje:

 1. Promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą.
 2. Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą.
 3. Upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
 4. Podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki.
 5. Utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;
 6. Opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych.
 7. Udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej.
 8. Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji.
 9. Udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma.
 10. Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji.
 11. Digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet.
 12. Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.

Wnioski należy składać w systemie OSF.

Informacje

Data dodania:
30 września 2017; 15:45 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
30 września 2017; 15:45 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

05.12.2015

Nabór wniosków w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN)

Od 10 grudnia 2015 r. do 31 grudnia  2015 r. można składać wnioski w ramach działalności upowszechniającej naukę. Wnioski mogą być składane przez podmioty działające na rzecz nauki, czyli podmioty wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji za działalność statutową ze środków finansowych na naukę. Zgodnie z zasadami konkursu działalność upowszechniająca naukę obejmuje następujące działania: promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych; tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych; sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych; podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki. Zgłaszane działanie może trwać nie dłużej niż dwa lata. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl. Konieczne jest także dostarczenie papierowej wersji wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Przypominamy, że zgodnie z art. 2.8. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przez działalność upowszechniającą naukę należy rozumieć: realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są następujące elementy:

19.10.2015

Działalność upowszechniająca naukę - nabór wniosków (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Można już składać wnioski w ramach działalności upowszechniającej naukę. Wnioski mogą być składane przez podmioty działające na rzecz nauki, czyli podmioty wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji za działalność statutową ze środków finansowych na naukę.

05.04.2021

Doskonała Nauka

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach programu na rzecz upowszechniania nauki.

02.02.2023

Doskonała nauka II

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór w programie, którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.