Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 04.09.2019
Termin zgłoszeń: 16.12.2019

Nabór wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” oraz uruchomiło nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.

Jak podano w komunikacie, przedmiotem NPRH jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych i projektów zawierających treści humanistyczne lub realizowanych z zastosowaniem metod właściwych dla dziedziny nauk humanistycznych, które mają charakter naukowy; mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych; cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych lub dyscyplin artystycznych; wymagają tworzenia i utrzymywania wyspecjalizowanych zespołów badawczych.

Program składa się z modułów:

1) „Dziedzictwo narodowe” – w ramach modułu wspierana jest realizacja długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

2) „Uniwersalia” – celem jest wspieranie realizacji projektów mających na celu włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.1”); włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.2”); Fundamenty – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.

W roku 2019 w ramach modułu: „Dziedzictwo narodowe” priorytetowymi obszarami badawczymi dla projektów są:

- tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.);

- dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej;

- kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych ibibliograficznych;

- kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Tematem badawczym w module „Fundamenty” jest Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

 Warunkiem udziału w konkursie jest:

- w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” – przedstawienie nowego albo kontynuowanego projektu, tworzącego podstawy do dalszych badań nad zagadnieniami szczególnie istotnymi dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w szczególności mającego na celu opracowanie: a) inwentarza zespołów archiwalnych oraz ich publikację, b) zespołu zabytków materialnych albo niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego, c) edycji naukowej tekstów źródłowych, d) różnego rodzaju słowników, w tym słownika biograficznego, historyczno-geograficznego, lingwistycznego lub tematycznego, e) encyklopedycznego kompendium wiedzy;

- w ramach modułu „Uniwersalia”, w ramach podmodułu: a) „Uniwersalia 2.1” – przedstawienie: – projektu obejmującego przekład na język kongresowy: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański lub rosyjski wraz z publikacją klasycznego lub nowego dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, będącego monografią naukową albo polskojęzycznym tematycznym numerem czasopisma, w celu jego udostępnienia odbiorcom zagranicznym, o ile to dzieło fnie zostało wcześniej opublikowane w innym języku kongresowym, – listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego zawierającego deklarację opublikowania przekładu po zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w NPRH, b) „Uniwersalia 2.2” – przedstawienie projektu obejmującego przekład na język polski dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki (np. utworu literackiego lub tekstu źródłowego), w tym pierwszy polski przekład z języka oryginału oraz pierwszą w Polsce publikację manuskryptu napisanego pierwotnie w języku obcym zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału lub nowy przekład z języka oryginału, który zostanie opatrzony naukowym opracowaniem tekstu, jego historii i dotychczasowej recepcji oraz analizą treści, a w szczególności rozbudowanym aparatem krytycznym: filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym ianalitycznym;

- w ramach modułu „Fundamenty” – przedstawienie projektu dotyczącego tematu badawczego, w szczególności: a) przyczyniającego się do powstania syntetycznych opracowań problematyki wskazanej w temacie badawczym, b) podejmującego problematykę wskazaną w temacie badawczym w różnych dziedzinach nauki lub w różnych dyscyplinach naukowych, c) prezentującego w sposób nowatorski uzyskane wyniki badań naukowych i zdobytą wiedzę w zakresie problematyki wskazanej w temacie badawczym, d) upowszechniającego problematykę wskazaną w temacie badawczym w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych;

- w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe”, podmodułu „Uniwersalia 2.2” i modułu „Fundamenty” – przedstawienie oceny możliwości wpływu realizacji projektu na rozwój młodych naukowców.

Warunkiem udziału w poszczególnych modułach jest również spełnienie określonych w Komunikacie warunków organizacyjno-finansowych.

Informacje

Opublikował:
Data dodania:
4 września 2019; 15:53 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
18 października 2019; 13:02 (Piotr Bordzoł)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.