Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Źródło: Pixabay.com | Pixabay.com
Data dodania: 14.03.2020
Termin zgłoszeń: 03.04.2020

VI edycja Nagrody im. Pierwszego Rektora UŁ Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych

Instytucje:
Miejscowość:
Łódź

Pracę do konkursu może zgłosić mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia, podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, instytut naukowy, wydawnictwo naukowe i inne instytucje naukowe.Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:

- została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;

- została opublikowana w roku poprzedzającym rok zgłoszenia do Nagrody i jest to jej pierwsze wydanie;

- jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Spośród prac zgłoszonych do konkursu powołana przez Rektora UŁ Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć prac. W drugim etapie Kapituła po przeprowadzeniu rozmów z autorami prac nominowanych przyznaje Nagrodę albo odstępuje od jej przyznania.

Wysokość Nagrody wynosi 50 000 zł.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, dołączając jeden egzemplarz książki (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.