Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Filologia polska - studia I stopnia stacjonarne

Miasto:
Rzeszów
Tryb:
stacjonarne
Rodzaj oferty:
Studia I stopnia

W trakcie studiów studenci filologii polskiej wszystkich specjalności i specjalizacji mogą rozwijać swoje pasje, brać udział w spotkaniach literackich, redagować czasopisma, uczestniczyć w pracach różnych sekcji kół naukowych. 
Studia I stopnia – licencjackie:
  • Specjalizacja nauczycielska
  • Specjalność edytorsko-medialna
W zakresie kształcenia ogólnego każdy/a student/ka kierunku filologia polska zdobywa wiedzę i umiejętności badania tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury, korzystania z bibliografii ogólnych i specjalnych, poprawnego redagowania historycznoliterackich, krytycznoliterackich i eseistycznych form wypowiedzi, myślenia historycznego w analizie zjawisk językowych, rozumienia współczesnych procesów językowych, poprawnego posługiwania się językiem polskim, samodzielnego badania i wartościowania tekstów literackich i językowych, oceny i wartościowania zjawisk kultury, indywidualnego rozwijania zainteresowań humanistycznych (twórcza aktywność). Ponadto student/ka utrwala świadomość konieczności czerpania z dorobku różnych dziedzin humanistyki, ukazującego świat całościowo, jest przygotowany/a do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 
I TERMIN (rejestracja kandydatów od 05.06 do 11.07.2017 r.)

Informacje

Wysokość czesnego:
wkrfil@ur.edu.pl
Długość trwania kursu:
6 semestrów
Data dodania:
24 maja 2017; 12:50 (Olga )
Data edycji:
24 maja 2017; 12:51 (Olga )
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.