Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.12.2016
Data dodania: 08.12.2015

Komunikacja językowa w praktyce

Miasto:
Zielona Góra
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe

Celem studiów jest zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka w zakresie różnych sytuacji zawodowych i mediacyjnych. Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia również wiedzy praktycznej w zakresie redagowania różnych rodzajów tekstów użytkowych, umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania oraz porozumiewania się, znajomości kultury słowa i językowego savoir-vivre'u oraz prawidłowej wymowy i emisji głosu. Studia te są adresowane do zainteresowanych zagadnieniami komunikacji językowej i społecznej – zarówno do dyrektorów, menadżerów, pracowników urzędów publicznych, sekretarzy, rzeczników prasowych, asystentów, dziennikarzy, działaczy kultury, twórców tekstów reklamowych, haseł promocyjnych, edytorów, pedagogów.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.

REKRUTACJA
a) wymagane dokumenty
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
- odpis dyplomu studiów wyższych
- 2 zdjęcia
- dowód wpłaty rekrutacyjnej w oryginale
- kserokopia dowodu osobistego

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Instytutu Filologii Polskiej UZ (al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra).

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/programy-studiow-ects-stud-pod.

Informacje

Wysokość czesnego:
czesne - 1200 zł za semestr; opłata rekrutacyjna - 85 zł
Długość trwania kursu:
2 semestry

Zobacz także

30.05.2016

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia pierwszego stopnia

Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wyposażeni są w wiedzę teoretyczną i umiejętności umożliwiające wykonywanie pracy zawodowej dziennikarza w lokalnych, środowiskowych, ogólnopolskich periodycznych mediach masowych: prasie, radiu, telewizji, Internecie; wykonywanie zawodów związanych z dziedziną szeroko rozumianej komunikacji społecznej: zawodu rzecznika prasowego, specjalisty ds. kontaktów z mediami, menedżera PR, redaktora i korektora, copywritera, researchera itd.

01.05.2017

Filologia polska (studia stacjonarne I-go stopnia, specjalność: projektowanie komunikacji)

Kwalifikacje absolwenta:

01.05.2017

Filologia polska (studia stacjonarne II-go stopnia, specjalność: projektowanie komunikacji)

Kwalifikacje absolwenta:

13.06.2017

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia drugiego stopnia

Absolwent po odbyciu studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej UZ drugiego stopnia posiada pogłębione umiejętności dziennikarskie. Kształtowanie warsztatu dziennikarza jest prowadzone przez dziennikarzy z dużą praktyką zawodową i ma charakter tematyczny w ramach dziennikarstwa społecznego i obywatelskie, dziennikarstwa śledczego i interwencyjnego, dziennikarstwa sportowego, dziennikarstwa ekonomiczno-prawnego oraz dziennikarstwa specjalistycznego. Student wybiera z oferty także inne zakresy dziennikarskie prowadzone przez dziennikarzy i pracowników nauki, co umożliwia rozwój swoich indywidualnych pasji dziennikarskich.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.