Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2017
Data dodania: 08.12.2015

Filologiczna obsługa administracji i biznesu

Miasto:
Zielona Góra
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe

Cel kształcenia

Ogólnym celem kształcenia studiów podyplomowych na kierunku filologiczna obsługa administracji i biznesu jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności ogólnopolonistyczne, przydatne do podjęcia pracy w charakterze asystenta bądź pracownika sekretariatu w środowisku administracyjno-biznesowym lub w instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, nauki i innych.

Wymagania wstępne stawiane kandydatom i warunki rekrutacji na studia

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu 25 miejsc kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich i/lub magisterski. Ponadto kandydaci są zobligowani do złożenia podania o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z: 1) jedną fotografią, 2) potwierdzeniem wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał) oraz 3)  kopią ksero dowodu osobistego.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Instytutu Filologii Polskiej UZ (al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra; pokój 212; tel.: (0-68) 328 47 01).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie filologicznej obsługi administracji i biznesu otrzymuje świadectwo ich ukończenia, potwierdzające nabyte kwalifikacje do pracy jako asystent/asystentka w środowisku administracyjno-biznesowym lub w instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, nauki i innych. Jest wyposażony w uniwersalne umiejętności związane z organizacją spotkań biznesowych, kontaktów interpersonalnych i instytucjonalnych.  Zna technik biurowe, umie swobodnie tworzyć prezentacje multimedialne oraz różnorodne teksty użytkowe w ramach korespondencji urzędowej, kontaktów z mediami i komunikacji z klientami. Zna i potrafi stosować reguły poprawnościowe polszczyzny, które gwarantują tekstom zarówno przejrzystość informacyjną, jak i efektywność perswazyjną. Bez trudu stosuje normy savoir vivre’u w codziennej praktyce zawodowej, a także jest wrażliwy na komunikacyjne uwarunkowania związane z kulturową, wyznaniową i obyczajową różnorodnością odbiorców.

Kierownik studiów

dr Tomasz Ratajczak – Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego; t.ratajczak@ifp.uz.zgora.pl, nr tel. 667 258 558.

Więcej informacji na stronie WWW: http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/programy-studiow-ects-stud-pod

Informacje

Wysokość czesnego:
1400 PLN za semestr; 85 PLN opłata rekrutacyjna
Długość trwania kursu:
2 semestry
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.