Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 15.12.2016
Added on: 08.12.2015

Komunikacja językowa w praktyce

City/Town:
Zielona Góra
Type of the programme:
After Diplom Studies

Celem studiów jest zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka w zakresie różnych sytuacji zawodowych i mediacyjnych. Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia również wiedzy praktycznej w zakresie redagowania różnych rodzajów tekstów użytkowych, umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania oraz porozumiewania się, znajomości kultury słowa i językowego savoir-vivre'u oraz prawidłowej wymowy i emisji głosu. Studia te są adresowane do zainteresowanych zagadnieniami komunikacji językowej i społecznej – zarówno do dyrektorów, menadżerów, pracowników urzędów publicznych, sekretarzy, rzeczników prasowych, asystentów, dziennikarzy, działaczy kultury, twórców tekstów reklamowych, haseł promocyjnych, edytorów, pedagogów.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.

REKRUTACJA
a) wymagane dokumenty
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
- odpis dyplomu studiów wyższych
- 2 zdjęcia
- dowód wpłaty rekrutacyjnej w oryginale
- kserokopia dowodu osobistego

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Instytutu Filologii Polskiej UZ (al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra).

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/programy-studiow-ects-stud-pod.

Information

Tuition fee:
czesne - 1200 zł za semestr; opłata rekrutacyjna - 85 zł
Duration of the course:
2 semestry
Added on:
8 December 2015; 14:39 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
20 May 2017; 20:59 (Mariola Wilczak)

See also

25.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia

Insytut Filologii Polskiej UJK zaprasza na studia II stopnia na kierunku filologia polska i proponuje następujące specjalności:

07.12.2015

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

REKRUTACJA:

24.05.2017

Logopedia - studia podyplomowe

Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii) oraz do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy; Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego.   W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech zakresów: 1. językoznawstwa (w szczególności fonetyki i kultury słowa), 2. psychologii i pedagogiki, 3. anatomii i neurologii 4. terapii zaburzeń mowy.   Student będzie odbywał praktyki. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.   Rozpoczęcie studiów planowane jest na wrzesień 2017.Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135). Można już składać podania na IX edycję studiów (rok akademicki 2017/18) Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. Limit ten wynosi 80 osób. Studia zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się minimum 35 osób.

05.09.2016

studia II stopnia na kierunku filologia polska

Instytut Filologii Polskiej zaprasza na studia magisterskie i proponuje specjalności:  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.