Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 15.12.2016
Added on: 08.12.2015

Komunikacja językowa w praktyce

City/Town:
Zielona Góra
Type of the programme:
After Diplom Studies

Celem studiów jest zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka w zakresie różnych sytuacji zawodowych i mediacyjnych. Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia również wiedzy praktycznej w zakresie redagowania różnych rodzajów tekstów użytkowych, umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania oraz porozumiewania się, znajomości kultury słowa i językowego savoir-vivre'u oraz prawidłowej wymowy i emisji głosu. Studia te są adresowane do zainteresowanych zagadnieniami komunikacji językowej i społecznej – zarówno do dyrektorów, menadżerów, pracowników urzędów publicznych, sekretarzy, rzeczników prasowych, asystentów, dziennikarzy, działaczy kultury, twórców tekstów reklamowych, haseł promocyjnych, edytorów, pedagogów.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.

REKRUTACJA
a) wymagane dokumenty
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
- odpis dyplomu studiów wyższych
- 2 zdjęcia
- dowód wpłaty rekrutacyjnej w oryginale
- kserokopia dowodu osobistego

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Instytutu Filologii Polskiej UZ (al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra).

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/programy-studiow-ects-stud-pod.

Information

Tuition fee:
czesne - 1200 zł za semestr; opłata rekrutacyjna - 85 zł
Duration of the course:
2 semestry

See also

30.05.2016

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia pierwszego stopnia

Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wyposażeni są w wiedzę teoretyczną i umiejętności umożliwiające wykonywanie pracy zawodowej dziennikarza w lokalnych, środowiskowych, ogólnopolskich periodycznych mediach masowych: prasie, radiu, telewizji, Internecie; wykonywanie zawodów związanych z dziedziną szeroko rozumianej komunikacji społecznej: zawodu rzecznika prasowego, specjalisty ds. kontaktów z mediami, menedżera PR, redaktora i korektora, copywritera, researchera itd.

01.05.2017

Filologia polska (studia stacjonarne I-go stopnia, specjalność: projektowanie komunikacji)

Kwalifikacje absolwenta:

01.05.2017

Filologia polska (studia stacjonarne II-go stopnia, specjalność: projektowanie komunikacji)

Kwalifikacje absolwenta:

13.06.2017

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia drugiego stopnia

Absolwent po odbyciu studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej UZ drugiego stopnia posiada pogłębione umiejętności dziennikarskie. Kształtowanie warsztatu dziennikarza jest prowadzone przez dziennikarzy z dużą praktyką zawodową i ma charakter tematyczny w ramach dziennikarstwa społecznego i obywatelskie, dziennikarstwa śledczego i interwencyjnego, dziennikarstwa sportowego, dziennikarstwa ekonomiczno-prawnego oraz dziennikarstwa specjalistycznego. Student wybiera z oferty także inne zakresy dziennikarskie prowadzone przez dziennikarzy i pracowników nauki, co umożliwia rozwój swoich indywidualnych pasji dziennikarskich.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.