Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 15.12.2016
Дата размещения: 08.12.2015

Komunikacja językowa w praktyce

Учреждение:
Город:
Zielona Góra
Вид предложения:
послевузовское обучение

Celem studiów jest zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka w zakresie różnych sytuacji zawodowych i mediacyjnych. Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia również wiedzy praktycznej w zakresie redagowania różnych rodzajów tekstów użytkowych, umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania oraz porozumiewania się, znajomości kultury słowa i językowego savoir-vivre'u oraz prawidłowej wymowy i emisji głosu. Studia te są adresowane do zainteresowanych zagadnieniami komunikacji językowej i społecznej – zarówno do dyrektorów, menadżerów, pracowników urzędów publicznych, sekretarzy, rzeczników prasowych, asystentów, dziennikarzy, działaczy kultury, twórców tekstów reklamowych, haseł promocyjnych, edytorów, pedagogów.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.

REKRUTACJA
a) wymagane dokumenty
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
- odpis dyplomu studiów wyższych
- 2 zdjęcia
- dowód wpłaty rekrutacyjnej w oryginale
- kserokopia dowodu osobistego

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Instytutu Filologii Polskiej UZ (al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra).

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/programy-studiow-ects-stud-pod.

Информация

Стоимость обучения:
czesne - 1200 zł za semestr; opłata rekrutacyjna - 85 zł
Продолжительность обучения:
2 semestry
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах