Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Kurs „Literatura i psychoanaliza”

Miasto:
Warszawa
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
Kursy

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza ogłasza zapisy na bezpłatny kurs „Literatura i psychoanaliza” w roku akademickim 2022/2023.

Program kursu ma dwa cele. Jeden to zaznajomienie słuchaczy  z podstawowymi odkryciami i pojęciami psychoanalizy w połączeniu z analizą konkretnych utworów literackich, co pozwala poznawać te pojęcia nie w sposób abstrakcyjny, ale poprzez postacie i zdarzenia wprowadzane w określonym utworze. Drugim celem jest ukazanie, jak wykorzystywanie psychoanalitycznej wiedzy o człowieku poszerza nasze możliwości wykrywania ukrytego, nie dostrzeganego dotąd  bogactwa znaczeniowego konkretnych, ważnych w historii literatury utworów, a także umożliwia lepsze rozumienie biografii ich twórców.

Przeznaczony jest dla osób wszelkich zawodów, które pragną poszerzać swoją wiedzę o człowieku i kulturze, w szczególności dla pracowników naukowych i nauczycieli, a także doktorantów i studentów.

Kurs prowadzi autorka programu, prof. dr hab. Danuta Danek,  łącząca w swoich pracach warsztat badacza literatury z warsztatem psychoanalitycznym, m.in. w książkach: „Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza”, „Śmierć wewnętrzna. Literatura w świetle doświadczenia psychoanalitycznego”, „Melancholia i poznanie. <Autobiografie> Elizy Orzeszkowej”, „Tajemnica miłości romantycznej. Zygmunt Krasiński i Delfina Potocka” i w rozprawach, w szczególności dotyczących literatury romantycznej: „Obrazy wyjaskrawione i słabe światełka. Inne spojrzenie na romantyzm”, „<Romantyczność>. Ballada o sieroctwie w rodzicielskim domu”, „<Godzina myśli> jako studium romantyzmu. Dwoistość w miłości romantycznej”,  „Petersburski sen Mickiewicza”, „Mickiewicz w świetle psychoanalitycznym”, „Niewyrażalne, a jednak wyrażane <prawdy żywe> romantyzmu”, „Niespodziewane świadectwa. Psychoanaliza i literatura”, „Rany pierworodne. O pewnym obszarze niezrozumienia we współczesnych badaniach literackich” i in.

Wokół psychoanalizy skupione są m.in. rozprawy autorki „Freud w polskich wersjach edukacyjnych”, „Dwaj odkrywcy wartości poznawczych snu - Ochorowicz i Freud”, „Gustaw Bychowski - zapoznana postać z dziejów kultury polskiej” (we wznowionej staraniem autorki i w jej opracowaniu monografii Gustawa Bychowskiego z 1930 r. „Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne”). Jest tłumaczką książek  Brunona Bettelheima „Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni”, „Rany symboliczne. Rytuały inicjacyjne i zazdrość męska”,  „Freud i dusza ludzka” i rozprawy  „Schizofrenia jako reakcja na sytuacje skrajne”. Od wielu lat prowadzi cykl wykładów „Literatura i psychoanaliza” w ramach corocznych Festiwali Nauki w Warszawie.

Kurs obejmuje comiesięczne spotkania, od października do czerwca, w ostatnią sobotę miesiąca, w godz. 11-14.15, w Warszawie, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pokój a12 (antresola).

Zapisy (wyłącznie e-mail): literaturaipsychoanaliza@gmail.com.

Informacje

Wysokość czesnego:
bez opłat
Długość trwania kursu:
1 semestr
Data dodania:
19 czerwca 2022; 20:29 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
19 czerwca 2022; 20:29 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

23.07.2018

Kurs "Literatura i psychoanaliza" (edycja X)

Kurs przeznaczony jest dla osób wszelkich zawodów, które pragną poszerzać swoją wiedzę o człowieku i kulturze, w szczególności dla pracowników naukowych i nauczycieli, a także dla doktorantów i studentów.

02.05.2016

Kurs „Literatura i psychoanaliza” - Edycja VIII

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa tel.:  530 064 008 e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

01.07.2019

Kurs Literatura i Psychoanaliza (XI edycja: 2019/2020)

Program kursu to cykl wykładowo-seminaryjny, który łączy dwa cele. Jeden to zaznajomienie z podstawowymi odkryciami, pojęciami i twierdzeniami psychoanalizy, a drugim celem jest ukazanie poprzez konkretne analizy wybranych tekstów literackich (z odwołaniami do teatru i filmu), jak znajomość ta poszerza nasze możliwości rozumienia ukrytego bogactwa znaczeniowego określonych utworów.

06.05.2016

Kurs dla Autorów Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej (II edycja)

Kurs skierowany jest do przyszłych Autorów dzieł adresowanych do młodszych czytelników. Obejmuje: pisanie poezji, prozy, scenariuszy i dramatu. Program Kursu >>   Kierownik Kursu: prof. dr hab. Anna Nasiłowska Anna Nasiłowska – kierownik Kursu Kreatywnego Pisania Instytutu Badań Literackich PAN (od 2007 roku). Poetka, pisarka, profesor. Opublikowała kilka zarysów historii literatury polskiej, uczestniczyła w tworzeniu słowników i encyklopedii, od 1990 roku pracuje w redakcji dwumiesięcznika „Teksty Drugie”. Poza tym jest autorką trzech biografii (pary Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Maria Pawlikowska–Jasnorzewska, Yoshiho Umeda). Debiutowała w prasie literackiej wierszami (1977), potem napisała między innymi eseje „Miasta” (1993), tomy prozy: „Księga początku” (2002, wznowienie 2015), „Czteroletnia filozofka” (2004, tłumaczenie bułgarskie 2014), powieść „Konik, szabelka” (2011, nominacja do nagrody Gdynia), tom wierszy „Żywioły” (2014). Miała dwie samodzielne wystawy fotograficzne. e-mail: anna.nas@wp.pl Zob. też http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/nasilowska-anna   Sekretarz: Anna Ryjak Sekretariat studiów podyplomowych i kursów IBL PAN: Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 107. Dyżury sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00 Telefon codziennie w godzinach 10.00-17.00: 530 064 008, dodatkowo w czasie dyżurów (22) 826 69 17. e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl   Opłaty: 200 zł wpisowe (przy zapisywaniu się na kurs), czesne 1600 zł (płatne do 30 września 2016), świadectwo ukończenia kursu 30 zł. Opłat można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie studiów podyplomowych i kursów (Pałac Staszica, pok. 107) lub na konto: Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001   Przy zapisywaniu się na kurs należy wypełnić kartę informacyjną oraz opłacić wpisowe. Wypełnioną kartę wraz z potwierdzeniem opłaty proszę przesłać odwrotnie e-mailem (podyplomowe@ibl.waw.pl) lub złożyć osobiście w sekretariacie w czasie trwania dyżurów. Warunkiem otrzymania świadectwa jest uczestnictwo w zajęciach, wykonanie trzech ćwiczeń zadanych przez wykładowców lub napisanie tekstu z wybranej dziedziny literackiej (proza, poezja, scenariusz lub dramat) oraz dokonanie opłaty za świadectwo w wysokości 30 zł.   Serdecznie zapraszamy! Wszyscy chętni mile widziani, ale prosimy pamiętać, że ilość miejsc jest ograniczona. Czas trwania: 6 miesięcy (listopad 2016 – kwiecień 2017)

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.