Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Kurs „Literatura i psychoanaliza”

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
Courses

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza ogłasza zapisy na bezpłatny kurs „Literatura i psychoanaliza” w roku akademickim 2022/2023.

Program kursu ma dwa cele. Jeden to zaznajomienie słuchaczy  z podstawowymi odkryciami i pojęciami psychoanalizy w połączeniu z analizą konkretnych utworów literackich, co pozwala poznawać te pojęcia nie w sposób abstrakcyjny, ale poprzez postacie i zdarzenia wprowadzane w określonym utworze. Drugim celem jest ukazanie, jak wykorzystywanie psychoanalitycznej wiedzy o człowieku poszerza nasze możliwości wykrywania ukrytego, nie dostrzeganego dotąd  bogactwa znaczeniowego konkretnych, ważnych w historii literatury utworów, a także umożliwia lepsze rozumienie biografii ich twórców.

Przeznaczony jest dla osób wszelkich zawodów, które pragną poszerzać swoją wiedzę o człowieku i kulturze, w szczególności dla pracowników naukowych i nauczycieli, a także doktorantów i studentów.

Kurs prowadzi autorka programu, prof. dr hab. Danuta Danek,  łącząca w swoich pracach warsztat badacza literatury z warsztatem psychoanalitycznym, m.in. w książkach: „Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza”, „Śmierć wewnętrzna. Literatura w świetle doświadczenia psychoanalitycznego”, „Melancholia i poznanie. <Autobiografie> Elizy Orzeszkowej”, „Tajemnica miłości romantycznej. Zygmunt Krasiński i Delfina Potocka” i w rozprawach, w szczególności dotyczących literatury romantycznej: „Obrazy wyjaskrawione i słabe światełka. Inne spojrzenie na romantyzm”, „<Romantyczność>. Ballada o sieroctwie w rodzicielskim domu”, „<Godzina myśli> jako studium romantyzmu. Dwoistość w miłości romantycznej”,  „Petersburski sen Mickiewicza”, „Mickiewicz w świetle psychoanalitycznym”, „Niewyrażalne, a jednak wyrażane <prawdy żywe> romantyzmu”, „Niespodziewane świadectwa. Psychoanaliza i literatura”, „Rany pierworodne. O pewnym obszarze niezrozumienia we współczesnych badaniach literackich” i in.

Wokół psychoanalizy skupione są m.in. rozprawy autorki „Freud w polskich wersjach edukacyjnych”, „Dwaj odkrywcy wartości poznawczych snu - Ochorowicz i Freud”, „Gustaw Bychowski - zapoznana postać z dziejów kultury polskiej” (we wznowionej staraniem autorki i w jej opracowaniu monografii Gustawa Bychowskiego z 1930 r. „Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne”). Jest tłumaczką książek  Brunona Bettelheima „Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni”, „Rany symboliczne. Rytuały inicjacyjne i zazdrość męska”,  „Freud i dusza ludzka” i rozprawy  „Schizofrenia jako reakcja na sytuacje skrajne”. Od wielu lat prowadzi cykl wykładów „Literatura i psychoanaliza” w ramach corocznych Festiwali Nauki w Warszawie.

Kurs obejmuje comiesięczne spotkania, od października do czerwca, w ostatnią sobotę miesiąca, w godz. 11-14.15, w Warszawie, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pokój a12 (antresola).

Zapisy (wyłącznie e-mail): literaturaipsychoanaliza@gmail.com.

Information

Tuition fee:
bez opłat
Duration of the course:
1 semestr
Added on:
19 June 2022; 20:29 (Mariola Wilczak)
Edited on:
19 June 2022; 20:29 (Mariola Wilczak)

See also

23.07.2018

Kurs "Literatura i psychoanaliza" (edycja X)

Kurs przeznaczony jest dla osób wszelkich zawodów, które pragną poszerzać swoją wiedzę o człowieku i kulturze, w szczególności dla pracowników naukowych i nauczycieli, a także dla doktorantów i studentów.

02.05.2016

Kurs „Literatura i psychoanaliza” - Edycja VIII

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa tel.:  530 064 008 e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

01.07.2019

Kurs Literatura i Psychoanaliza (XI edycja: 2019/2020)

Program kursu to cykl wykładowo-seminaryjny, który łączy dwa cele. Jeden to zaznajomienie z podstawowymi odkryciami, pojęciami i twierdzeniami psychoanalizy, a drugim celem jest ukazanie poprzez konkretne analizy wybranych tekstów literackich (z odwołaniami do teatru i filmu), jak znajomość ta poszerza nasze możliwości rozumienia ukrytego bogactwa znaczeniowego określonych utworów.

06.05.2016

Kurs dla Autorów Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej (II edycja)

Kurs skierowany jest do przyszłych Autorów dzieł adresowanych do młodszych czytelników. Obejmuje: pisanie poezji, prozy, scenariuszy i dramatu. Program Kursu >>   Kierownik Kursu: prof. dr hab. Anna Nasiłowska Anna Nasiłowska – kierownik Kursu Kreatywnego Pisania Instytutu Badań Literackich PAN (od 2007 roku). Poetka, pisarka, profesor. Opublikowała kilka zarysów historii literatury polskiej, uczestniczyła w tworzeniu słowników i encyklopedii, od 1990 roku pracuje w redakcji dwumiesięcznika „Teksty Drugie”. Poza tym jest autorką trzech biografii (pary Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Maria Pawlikowska–Jasnorzewska, Yoshiho Umeda). Debiutowała w prasie literackiej wierszami (1977), potem napisała między innymi eseje „Miasta” (1993), tomy prozy: „Księga początku” (2002, wznowienie 2015), „Czteroletnia filozofka” (2004, tłumaczenie bułgarskie 2014), powieść „Konik, szabelka” (2011, nominacja do nagrody Gdynia), tom wierszy „Żywioły” (2014). Miała dwie samodzielne wystawy fotograficzne. e-mail: anna.nas@wp.pl Zob. też http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/nasilowska-anna   Sekretarz: Anna Ryjak Sekretariat studiów podyplomowych i kursów IBL PAN: Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 107. Dyżury sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00 Telefon codziennie w godzinach 10.00-17.00: 530 064 008, dodatkowo w czasie dyżurów (22) 826 69 17. e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl   Opłaty: 200 zł wpisowe (przy zapisywaniu się na kurs), czesne 1600 zł (płatne do 30 września 2016), świadectwo ukończenia kursu 30 zł. Opłat można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie studiów podyplomowych i kursów (Pałac Staszica, pok. 107) lub na konto: Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001   Przy zapisywaniu się na kurs należy wypełnić kartę informacyjną oraz opłacić wpisowe. Wypełnioną kartę wraz z potwierdzeniem opłaty proszę przesłać odwrotnie e-mailem (podyplomowe@ibl.waw.pl) lub złożyć osobiście w sekretariacie w czasie trwania dyżurów. Warunkiem otrzymania świadectwa jest uczestnictwo w zajęciach, wykonanie trzech ćwiczeń zadanych przez wykładowców lub napisanie tekstu z wybranej dziedziny literackiej (proza, poezja, scenariusz lub dramat) oraz dokonanie opłaty za świadectwo w wysokości 30 zł.   Serdecznie zapraszamy! Wszyscy chętni mile widziani, ale prosimy pamiętać, że ilość miejsc jest ograniczona. Czas trwania: 6 miesięcy (listopad 2016 – kwiecień 2017)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.