Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.10.2018
Data dodania: 15.05.2018

Logopedia ogólna (VI edycja)

Miasto:
Kielce
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe

Właśnie rozpoczęliśmy zapisy na VI edycję naszych hitowych studiów podyplomowych – logopedii ogólnej. Jako jedyni
w województwie oferujemy prestiżowe studia na poziomie uniwersyteckim. Zapisz się już dziś, a atrakcyjna opłata zostanie dla Ciebie utrzymana na pewno. Już kilkuset absolwentów ukończyło naszą logopedię i ci, którzy się zdecydowali, pracują w poradniach, szkołach, prowadzą własne praktyki oraz zajęcia ze studentami.

Podyplomowe studia z logopedii ogólnej przygotowują nauczycieli do zawodu logopedy z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii mowy oraz zaburzeń komunikacji językowej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych pod kątem teoretycznym i praktycznym. Absolwent studiów – zgodnie z efektami kształcenia – posiada wiedzę językoznawczą, psychologiczną, pedagogiczną, także elementy wiedzy medycznej oraz specjalistyczną w zakresie logopedii ogólnej.

Proponowany program kształcenia daje absolwentom wiedzę potrzebną do zrozumienia mechanizmów nabywania języka, programowania terapii logopedycznej u uczniów i pacjentów z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej, a  także z dzieckiem  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniem z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją rozwojową, z zaburzeniami mowy i języka ze spektrum autyzmu, niesłyszącym, niedosłyszącym, niedowidzącym i niewidomym, z niepełnosprawnością intelektualną). Studia pozwalają również na opanowanie umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa (np. rozporządzenie MEN z 17. 11. 2010 r.).
Ważnym elementem w realizacji programu podyplomowych studiów logopedycznych są praktyki logopedyczne przewidziane w różnego rodzaju ośrodkach i instytucjach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia.  Po zakończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł logopedy i mogą ubiegać się o przyznanie przez Polski Związek Logopedów Certyfikatu Zawodowego Logopedy oraz podjąć dalsze kształcenie z zakresu neurologopedii, surdologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej i innych kierunkach studiów bazujących na programie kształcenia z logopedii ogólnej.

 

Gdzie możesz pracować jako logopeda?

 

Absolwent studiów podyplomowych, mający uprawnienia pedagogiczne, może zajmować stanowiska logopedy w placówkach oświatowych (umiejętności wymagane przy prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zespołów wyrównawczych z terapii mowy i języka).

Może przede wszystkim pracować jako logopeda w ośrodkach wczesnej interwencji, rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, placówkach służby zdrowia, świetlicach środowiskowych, w ośrodkach pomocy społecznej i prowadzić własny gabinet logopedyczny.

 

Logopedia w IFP

W latach 2013-2017 w IFP odbyło się wiele spotkań, warsztatów, konferencji poświęconych różnym zagadnieniom logopedycznym. Powstaje Uniwersytecka Poradnia Logopedyczna, która ruszy w nowym roku akademickim.

Nasi absolwenci logopedii podyplomowej pracują już jako logopedzi w ośrodkach zdrowia i szkołach.

 

Na logopedów czeka praca:

RANKING ZAWODÓW

Na bieżąco taki ranking aktualizuje Wojewódzki Urząd Pracy. Najwięcej pracy jest dla techników archiwistów, asystentów nauczycieli, operatorów wprowadzania danych, czy robotników przetwórstwa surowców roślinnych. Łatwo też znaleźć pracę opiekunom dzieci, logopedom, instruktorom fitness, zaopatrzeniowcom, operatorom urządzeń przemysłu szklarskiego czy kierowcom wózków widłowych.

Informacje

Wysokość czesnego:
1300 zł za semestr
Długość trwania kursu:
4 semestry
Opublikował:
Data dodania:
15 maja 2018; 13:16 (Magdalena Płusa)
Data edycji:
15 maja 2018; 13:16 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

08.07.2019

Logopedia - studia magisterskie

Studia na kierunku LOGOPEDIA pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności w zakresie diagnozowania, korekty i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych. Program studiów II stopnia kładzie szczególny nacisk na kształcenie logopedów w zakresie wiedzy i umiejętności odnoszących się do terapii zaburzeń mowy, przede wszystkim o podłożu neurologicznym i genetycznym.

07.09.2016

Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie logopedii ogólnej adresowane są do absolwentów: • nauczycielskich studiów kierunków humanistycznych pierwszego i drugiego stopnia, • nauczycielskich studiów kierunków pedagogicznych drugiego stopnia, • podyplomowych studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego, chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu logopedii ogólnej do pracy jako nauczyciel-logopeda w placówkach oświatowych.

10.06.2019

Logopedia ogólna - studia licencjackie

Logopedia ogólna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia to pierwszy w regionie świętokrzyskim uniwersytecki kierunek tego typu. Instytut Filologii Polskiej UJK utworzył go jako odpowiedź na oczekiwania tych, którzy chcą być logopedami i po ukończeniu całego cyklu prowadzić własne gabinety terapii wad wymowy, diagnozować i leczyć zaburzenia w komunikowaniu różnego typu w placówkach medycznych, poradniach oraz placówkach oświatowych. Z uwagi na ciągły wzrost zapotrzebowania na tego typu pomoc – zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób starszych – na absolwentów logopedii czekają atrakcyjne miejsca pracy oraz otwierają się liczne, w zasadzie nieograniczone możliwości poszerzania kompetencji zawodowych w zależności od indywidulanych zainteresowań.

29.09.2015

Studia Podyplomowe Logopedia medialna z logopedią ogólną

Tematyka studiów:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.