Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.09.2018
Data dodania: 14.09.2018

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Instytucja:
Miasto:
Gdańsk
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe

Celem studiów jest przygotowanie (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów) do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania lub do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym imigrantów). 

Studia trwają dwa semestry (zjazdy odbywają się zwykle co 2 tygodnie: w piątki - od godziny 15.30 - i w soboty od godziny 8.30), łącznie łącznie 300 godzin, obejmujące 240 godzin zajęć (wykłady i ćwiczenia) i 60 godzin praktyki dydaktycznej (realizowanych poza terminem zjazdów). Umożliwiamy odbycie praktyki na kursach prowadzonych przez Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Filologicznego.

Studia niestacjonarne, łącznie 300 godzin, w tym 240 zajęć i 60 godzin praktyk (realizowanych poza terminem zjazdów).

Terminy zjazdów w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019:

 • 5-6 X, 19-20 X, 9-10 XI, 23-24 XI, 7-8 XII, 14-15 XII, 4-5 I, 18-19 I, 1-2 II.

Absolwent studiów podyplomowych:

 • posiada ponadpodstawowe kompetencje językowe i komunikacyjne (w mowie i w piśmie) wsparte o podstawy wiedzy o systemie fonologicznym, leksykalnym i syntaktycznym języka polskiego;
 • posiada ogólną wiedzę o historii i kulturze Polski;
 • zna podstawowe pojęcia filologiczne i teorie nauczania (ze szczególnym uwzględnieniem nauczania i uczenia się języka polskiego jako obcego);
 • potrafi dokonać ewaluacji poziomu językowego słuchaczy i zgodnie z dokonaną oceną dobrać lub opracować program dydaktyczny;
 • stosuje różnorodne techniki, sposoby, chwyty, pomysły aranżowania sytuacji nadawczo-odbiorczych, które można efektywnie wykorzystać w pracy nad językiem polskim jako obcym w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadpodstawowej, umie zdecydować, które umiejętności i działania są potrzebne i odpowiednie w danej sytuacji dydaktycznej i wychowawczej, świadomie korzysta z różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych;
 • umie dokonać ewaluacji zajęć dydaktycznych na podstawie psychologicznej i pedagogicznej analizy oraz własnej refleksji;
 • samodzielnie korzysta z literatury merytorycznej, stosuje nabytą w czasie studiów wiedzę we własnej praktyce pedagogicznej oraz w toku dalszego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych;
 •  umie posługiwać się edytorem tekstu i korzystać z Internetu w celach kształceniowych.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Limit miejsc

Minimalna liczba: 22 osoby
Maksymalna liczba: 35 osób

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych).
 2. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia).
 3. 2 aktualne kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

Terminy i etapy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

Informacje

Wysokość czesnego:
Opłata semestralna: 1 750 zł, opłata całościowa: 3 500 zł. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - opłata w wysokości 30 zł.
Długość trwania kursu:
dwa semestry
Data dodania:
14 września 2018; 16:26 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
14 września 2018; 16:26 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.