Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 19.10.2018 - 20.10.2018
Data dodania: 26.06.2018

Common Room: w drodze

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Płock

Common Room w tytule dorocznych konferencji organizowanych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku nawiązuje do salonu literackiego prowadzonego przez Stefana i Franciszkę Themersonów, niezwykłą parę artystów i intelektualistów, w Londynie w latach 1957-1959. Gościł on naukowców, artystów i literatów i był miejscem unikatowych wykładów, prezentacji, wieczorów artystycznych, koncertów i dyskusji. Intencją organizatorów konferencji jest stworzenie równie „przyjaznego” – jak pisali Themersonowie – „miejsca spotkań i wymiany myśli” o głęboko interdyscyplinarnym charakterze.

Tematem przewodnim tegorocznej, szóstej już edycji konferencji, jest problematyka podróży rozumiana bardzo szeroko jako doświadczenie fizyczne, duchowe czy też emocjonalne. Pokonywanie drogi może być wartością samą w sobie, doświadczeniem, które nadaje sens życiu poprzez wytyczenie konkretnego celu i kierunku, ale może też być bezsensowną tułaczką i powodem cierpienia. Podróż kusi obietnicą wolności i ucieczki od dusznej i opresyjnej codzienności, wabi możliwością poznania nieznanego, może też oferować dar samopoznania. Podróże i tułaczki towarzyszyły człowiekowi od wieków, a ich doświadczenie znajdowało odbicie w tekstach kultury od Homera przez Swifta i Cervantesa, po literaturę fantasy i kino drogi. Wydaje się jednak, że podróż, jako doświadczenie egzystencjalne, nabiera szczególnego znaczenia w dobie ponowoczesnej, gdzie mobilność i nomadyczność wpływają na kształtowanie się nowych tożsamości i wzorców zachowania, które Zygmunt Bauman podzielił na cztery typy – spacerowicz, turysta, włóczęga i gracz. Mają one jedną wspólną cechę – oznaczają bycie w ciągłym ruchu, w drodze ku nieosiągalnej postmodernistycznej tożsamości.

Stefan Themerson w powieści „Przygody Pędrka Wyrzutka”, pięknie ilustrowanej przez Franciszkę, również wyprawił w podróż swojego bohatera. Pędrek, który wygląda trochę jak człowiek, a trochę jak ryba i pies, wyrusza w drogę, by dowiedzieć się kim jest. W drodze spotyka wiele niezwykłych postaci, z którymi prowadzi zajmujące rozmowy opatrzone refleksją na temat filozofii, języka i logiki. Tym samym książka wykracza poza ramy literatury dziecięcej i zaprasza również dorosłego czytelnika do podróży, której celem jest przełamywanie schematów i poznanie prawdy sokratejską metodą zadawania pytań.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w dyskusji na temat problematyki podróży w szerokiej interdyscyplinarnej perspektywie. Referaty mogą dotyczyć między innymi następujących zagadnień:

 • podróż i droga jako archetypy; znaczenie toposu podróży w modernizmie i postmodernizmie;
 • estetyka i konwencje powieści i kina drogi; narracje pikarejskie;
 • literatura podróżnicza; podróżnicy i podróż w sztukach pięknych, muzyce, komiksie, teatrze oraz filmie;
 • różne interpretacje i reprezentacje motywu lub doświadczenia podróży: podróż jako odkrycie, bunt, ucieczka, zagubienie, poszukiwanie, pielgrzymka, sposób przetrwania, itp.;
 • podróż jako droga ku samorozumieniu i rozumieniu Innego; podróż jako narzędzie krytyki społecznej lub doświadczenie kontrkulturowe; słynni podróżnicy i ich doświadczenia;
 • podróż a historia: granice i rubieże, ekspansja, diaspora i migracja;
 • hybrydowe „kultury podróżne”; „routes” vs „roots”; podróże i wędrówki a pojęcia centrum i peryferii; przestrzenie pośrednie i transnarodowe w kulturze;
 • kobiety na drodze: za kółkiem czy na tylnym siedzeniu?/ buntowniczki czy ofiary?;
 • relacje człowiek – maszyna w podróży; przemoc i agresja na drodze w perspektywie kulturowej i społecznej; fetyszyzacja środków transportu; zagadnienie podróży w czasie;
 • cyfrowi nomadzi; miejsce i rola podróży w mediach cyfrowych i społecznościowych;
 • społeczne, ekonomiczne, polityczne i ekologiczne implikacje podróży, turystyki/ postturystyki, nowych środków transportu, mobilności, migracji, itp.; społeczno-ekonomiczny lub ideologiczny wymiar przestrzeni „w ruchu”, przestrzeni tranzytowych, itp.
 • metafora podróży i drogi w pedagogice, psychologii, coachingu, filozofii, teologii, translatoryce i innych dyscyplinach.

        Ponieważ naszym celem jest utrzymanie konferencji w duchu Themersonowskiego salonu Common Room, który w swojej wszechstronności i interdyscyplinarności umykał łatwym kategoryzacjom, zachęcamy nie tylko filologów, literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, ale także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, takich jak socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, historia, etnografia, studia nad sztuką, itp. do włączenia się do dyskusji.

Konferencja jest częścią dorocznego Festiwalu Themersonów, upamiętniającego twórczość urodzonego w Płocku Stefana i jego żony Franciszki. W ramach Festiwalu odbywa się szereg imprez kulturalnych, między innymi warsztaty, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne czy pokazy filmowe, na które zapraszamy serdecznie Uczestników konferencji.

Wszystkie najważniejsze informacje na temat Festiwalu Themersonów oraz tegorocznej konferencji Common Room i jej poprzednich edycji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://www.pwszplock.pl/konferencje/common-room-pl Na tej samej stronie znajduje się elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz narzędzie do przesyłania nam pytań. Czekamy do 25.09.2018 na zgłoszenia wystąpień w języku polskim lub angielskim zarówno od doświadczonych jak i początkujących badaczy, od doktorantów, jak również wszystkich osób żywo zainteresowanych tematem konferencji. Organizatorzy planują opublikowanie wszystkich tekstów, które uzyskają pozytywne recenzje.

(informacja Organizatorów)

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
25.09.2018

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.