Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.10.2018 - 20.10.2018
Added on: 26.06.2018

Common Room: w drodze

Type of the event:
Conference
City or town:
Płock

Common Room w tytule dorocznych konferencji organizowanych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku nawiązuje do salonu literackiego prowadzonego przez Stefana i Franciszkę Themersonów, niezwykłą parę artystów i intelektualistów, w Londynie w latach 1957-1959. Gościł on naukowców, artystów i literatów i był miejscem unikatowych wykładów, prezentacji, wieczorów artystycznych, koncertów i dyskusji. Intencją organizatorów konferencji jest stworzenie równie „przyjaznego” – jak pisali Themersonowie – „miejsca spotkań i wymiany myśli” o głęboko interdyscyplinarnym charakterze.

Tematem przewodnim tegorocznej, szóstej już edycji konferencji, jest problematyka podróży rozumiana bardzo szeroko jako doświadczenie fizyczne, duchowe czy też emocjonalne. Pokonywanie drogi może być wartością samą w sobie, doświadczeniem, które nadaje sens życiu poprzez wytyczenie konkretnego celu i kierunku, ale może też być bezsensowną tułaczką i powodem cierpienia. Podróż kusi obietnicą wolności i ucieczki od dusznej i opresyjnej codzienności, wabi możliwością poznania nieznanego, może też oferować dar samopoznania. Podróże i tułaczki towarzyszyły człowiekowi od wieków, a ich doświadczenie znajdowało odbicie w tekstach kultury od Homera przez Swifta i Cervantesa, po literaturę fantasy i kino drogi. Wydaje się jednak, że podróż, jako doświadczenie egzystencjalne, nabiera szczególnego znaczenia w dobie ponowoczesnej, gdzie mobilność i nomadyczność wpływają na kształtowanie się nowych tożsamości i wzorców zachowania, które Zygmunt Bauman podzielił na cztery typy – spacerowicz, turysta, włóczęga i gracz. Mają one jedną wspólną cechę – oznaczają bycie w ciągłym ruchu, w drodze ku nieosiągalnej postmodernistycznej tożsamości.

Stefan Themerson w powieści „Przygody Pędrka Wyrzutka”, pięknie ilustrowanej przez Franciszkę, również wyprawił w podróż swojego bohatera. Pędrek, który wygląda trochę jak człowiek, a trochę jak ryba i pies, wyrusza w drogę, by dowiedzieć się kim jest. W drodze spotyka wiele niezwykłych postaci, z którymi prowadzi zajmujące rozmowy opatrzone refleksją na temat filozofii, języka i logiki. Tym samym książka wykracza poza ramy literatury dziecięcej i zaprasza również dorosłego czytelnika do podróży, której celem jest przełamywanie schematów i poznanie prawdy sokratejską metodą zadawania pytań.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w dyskusji na temat problematyki podróży w szerokiej interdyscyplinarnej perspektywie. Referaty mogą dotyczyć między innymi następujących zagadnień:

 • podróż i droga jako archetypy; znaczenie toposu podróży w modernizmie i postmodernizmie;
 • estetyka i konwencje powieści i kina drogi; narracje pikarejskie;
 • literatura podróżnicza; podróżnicy i podróż w sztukach pięknych, muzyce, komiksie, teatrze oraz filmie;
 • różne interpretacje i reprezentacje motywu lub doświadczenia podróży: podróż jako odkrycie, bunt, ucieczka, zagubienie, poszukiwanie, pielgrzymka, sposób przetrwania, itp.;
 • podróż jako droga ku samorozumieniu i rozumieniu Innego; podróż jako narzędzie krytyki społecznej lub doświadczenie kontrkulturowe; słynni podróżnicy i ich doświadczenia;
 • podróż a historia: granice i rubieże, ekspansja, diaspora i migracja;
 • hybrydowe „kultury podróżne”; „routes” vs „roots”; podróże i wędrówki a pojęcia centrum i peryferii; przestrzenie pośrednie i transnarodowe w kulturze;
 • kobiety na drodze: za kółkiem czy na tylnym siedzeniu?/ buntowniczki czy ofiary?;
 • relacje człowiek – maszyna w podróży; przemoc i agresja na drodze w perspektywie kulturowej i społecznej; fetyszyzacja środków transportu; zagadnienie podróży w czasie;
 • cyfrowi nomadzi; miejsce i rola podróży w mediach cyfrowych i społecznościowych;
 • społeczne, ekonomiczne, polityczne i ekologiczne implikacje podróży, turystyki/ postturystyki, nowych środków transportu, mobilności, migracji, itp.; społeczno-ekonomiczny lub ideologiczny wymiar przestrzeni „w ruchu”, przestrzeni tranzytowych, itp.
 • metafora podróży i drogi w pedagogice, psychologii, coachingu, filozofii, teologii, translatoryce i innych dyscyplinach.

        Ponieważ naszym celem jest utrzymanie konferencji w duchu Themersonowskiego salonu Common Room, który w swojej wszechstronności i interdyscyplinarności umykał łatwym kategoryzacjom, zachęcamy nie tylko filologów, literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, ale także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, takich jak socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, historia, etnografia, studia nad sztuką, itp. do włączenia się do dyskusji.

Konferencja jest częścią dorocznego Festiwalu Themersonów, upamiętniającego twórczość urodzonego w Płocku Stefana i jego żony Franciszki. W ramach Festiwalu odbywa się szereg imprez kulturalnych, między innymi warsztaty, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne czy pokazy filmowe, na które zapraszamy serdecznie Uczestników konferencji.

Wszystkie najważniejsze informacje na temat Festiwalu Themersonów oraz tegorocznej konferencji Common Room i jej poprzednich edycji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://www.pwszplock.pl/konferencje/common-room-pl Na tej samej stronie znajduje się elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz narzędzie do przesyłania nam pytań. Czekamy do 25.09.2018 na zgłoszenia wystąpień w języku polskim lub angielskim zarówno od doświadczonych jak i początkujących badaczy, od doktorantów, jak również wszystkich osób żywo zainteresowanych tematem konferencji. Organizatorzy planują opublikowanie wszystkich tekstów, które uzyskają pozytywne recenzje.

(informacja Organizatorów)

Information

Application deadline for speakers:
25.09.2018
Added on:
26 June 2018; 20:26 (Mariola Wilczak)
Edited on:
26 June 2018; 20:26 (Mariola Wilczak)

See also

21.05.2020

Podróże / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

Istotnym składnikiem współczesnego życia były i są podróże – choć obecnie zredukowane bardziej do wymiaru marzeń, wspomnień czy wędrowania palcem po mapie. Od zawsze jednak obecne w kulturze, stanowią nierozerwalnie jej ważny składnik, który rozpatrywać można na wiele sposobów od dosłownych po metaforyczne, filozoficzne. (informacja organizatorów)

25.01.2018

Literackie podróże do wnętrza ziemi. Wizje – idee – symbole

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej Katedra Badań Filologicznych „Wschód - Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego Pałac w Rybnej Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza: Oddziały w Opolu i Katowicach Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową w Pałacu w Rybnej "LITERACKIE PODRÓŻE DO WNĘTRZA ZIEMI. WIZJE – IDEE – SYMBOLE".

08.01.2020

Marek Zagańczyk: O pisaniu z podróży / spotkanie z serii "Prelekcje Mistrzów"

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na pierwszą w Nowym Roku mistrzowską prelekcję. Jej autorem będzie Marek Zagańczyk, który opowie „O pisaniu z podróży”. Spotkanie rozpocznie się 14 stycznia o godz. 11.30 w sali 94 (Plac NZS 1).

20.12.2015

Inny w podróży / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Organizatorami wydarzenia są Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Filologii Angielskiej, Pracownia Komparatystyki IFA, Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Germańskiej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.