Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.09.2023 - 15.09.2023
Added on: 06.05.2023

Czym była podróż kiedyś? Poznawanie przestrzeni w literaturze od renesansu do międzywojnia

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław

Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską, Akademickie Centrum Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk oraz Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Czym była podróż kiedyś? Poznawanie przestrzeni w literaturze od renesansu do międzywojnia”, która odbędzie się 14-15 września 2023 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Proponowany zakres tematyczny wystąpień konferencyjnych:

  • wieloaspektowa analiza literatury związanej z podróżą, np. relacji z podróży, dzienników z podróży, powieści podróżniczych, podróży wyobrażonych, etc.
  • wpływ podróży na zmianę postawy autora na płaszczyźnie kulturowej, ideologicznej, osobowościowej i twórczej,
  • literatura jako dokument ewolucji postrzegania przestrzeni (rozwój regionu oraz kształtowanie wyobrażeń na jego temat, m.in. geografia wyobrażona),
  • analiza intertekstualnych powiązań między literaturą oraz innymi tekstami kultury w kontekście podróży i poznawania przestrzeni.

Konferencja skupiać się będzie na źródłach pochodzących z okresu od renesansu do międzywojnia.

Zaznaczamy, że wskazany wybór problemów badawczych to tylko propozycje. Wobec tego zachęcamy Państwa do zgłaszania także innych zagadnień, które wiążą się z podaną tematyką.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:
konferencja.podroz.literatura@gmail.com

Na podany adres prosimy przesłać dokument (.doc, .docx, .pdf), zatytułowany według schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (maks. 600 słów);
• notę biograficzną (maks. 80 słów), w tym aktualną afiliację i tytuł naukowy,
• numer telefonu oraz e-mail.

Ostateczny termin nadsyłania tematów wystąpień oraz abstraktów mija 15 lipca 2023 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną wygłoszone w trakcie konferencji naukowej. Udział w niej jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony tydzień przed datą jej rozpoczęcia. Każde wystąpienie będzie trwało około 20 minut.

Zachęcamy zarówno do udziału czynnego, jak i biernego.

Serdecznie zapraszamy!


Komitet organizacyjny:

dr hab. Ewa Grzęda, prof. UWr

dr hab. Dariusz Dybek

dr hab. Aleksandra Oszczęda

mgr Maria Kościelniak-Woźniak

mgr Anna Maciejewska

mgr Aleksandra Gintowt

mgr Agnieszka Żurek

Information

Address:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Application deadline for speakers:
15.07.2023
Fee:
bez opłat
Added on:
6 May 2023; 21:35 (Mariola Wilczak)
Edited on:
4 July 2023; 12:21 (Mariola Wilczak)

See also

21.05.2020

Podróże / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

Istotnym składnikiem współczesnego życia były i są podróże – choć obecnie zredukowane bardziej do wymiaru marzeń, wspomnień czy wędrowania palcem po mapie. Od zawsze jednak obecne w kulturze, stanowią nierozerwalnie jej ważny składnik, który rozpatrywać można na wiele sposobów od dosłownych po metaforyczne, filozoficzne. (informacja organizatorów)

25.01.2018

Literackie podróże do wnętrza ziemi. Wizje – idee – symbole

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej Katedra Badań Filologicznych „Wschód - Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego Pałac w Rybnej Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza: Oddziały w Opolu i Katowicach Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową w Pałacu w Rybnej "LITERACKIE PODRÓŻE DO WNĘTRZA ZIEMI. WIZJE – IDEE – SYMBOLE".

26.06.2018

Common Room: w drodze

Common Room w tytule dorocznych konferencji organizowanych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku nawiązuje do salonu literackiego prowadzonego przez Stefana i Franciszkę Themersonów, niezwykłą parę artystów i intelektualistów, w Londynie w latach 1957-1959. Gościł on naukowców, artystów i literatów i był miejscem unikatowych wykładów, prezentacji, wieczorów artystycznych, koncertów i dyskusji. Intencją organizatorów konferencji jest stworzenie równie „przyjaznego” – jak pisali Themersonowie – „miejsca spotkań i wymiany myśli” o głęboko interdyscyplinarnym charakterze.

21.05.2020

Prof. UAM dr hab. Jerzy Borowczyk: Romantyczne podróże w literaturze oraz malarstwie polskim i europejskim / Z cyklu "Wykłady dla maturzystów"

Instytut Filologii Polskiej UAM  przygotował serię wykładów powtórkowych do matury z języka polskiego. Sesje prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu. Wykłady udostępniane są na Facebooku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.