Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 29.01.2020
Data dodania: 29.01.2020

"Filologia Polska" 2020 - rocznik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Typ wydarzenia:
Call for papers
Miejscowość:
Zielona Góra
Organizatorzy:

Redakcja rocznika Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do składania prac poświęconych: 1) teorii „literatury stosowanej” Stefanii Skwarczyńskiej w badaniach filologicznych; 2) współczesnej literaturze popularnej.

Oficyna Wydawnicza UZ

(...) W zamierzeniu redaktorów pierwsza partia zeszytu będzie się składała z dwóch części. Inicjalna będzie dotyczyła naukowego dorobku Stefanii Skwarczyńskiej, który obejmował kilka dziedzin dwudziestowiecznej humanistyki. Interesowałyby nas rozważania na temat adaptacji w różnych obszarach badań najważniejszych teorii uczonej:

– teoretyka i historyka literatury, a tu między innymi znawczyni romantyzmu i interpretatorki twórczości Adama Mickiewicza;

– teatrologa i autorki nowatorskiej koncepcji „teatralnej teorii dramatu”;

– twórczyni współczesnej myśli genologicznej;

– inspiratorki badań nad regionalizmem.

W drugiej części chcielibyśmy uczynić przedmiotem szczegółowej refleksji pionierską koncepcję „literatury stosowanej”, którą Stefania Skwarczyńska wypracowała już w 1931 roku, a która stała się podstawą badań różnorodnych tekstów użytkowych przez literaturoznawców i językoznawców. Spośród wielu możliwych perspektyw badawczych proponujemy następujące zagadnienia o charakterze ogólnym:

– charakterystyka obszarów komunikacji nieartystycznej — w ujęciu szerokim — użytkowej;

– gatunkowy i dyskursywny wymiar komunikacji nieartystycznej;

– tendencje kształtowania się i przemian gatunków reprezentujących literaturę stosowaną/teksty użytkowe;

zarazem o charakterze szczegółowym:

– sposoby rozumienia pojęcia literatura stosowana/tekst użytkowy;

– charakterystyka tekstów użytkowych ze względu na realizację intencji: dydaktycznej, osobisto-prywatnej, naukowej, społeczno-retorycznej, czysto rozrywkowej;

– metodologiczne problemy badań nad literaturą stosowaną/tekstami użytkowymi;

– charakterystyka typologiczna konkretnych testów użytkowych (dawnych i współczesnych);

– sposoby realizacji kryterium estetycznego dla literatury stosowanej/tekstów użytkowych, które przejawia się, według Stefanii Skwaryczyńskiej, poprzez „bezwzględną zgodność utworu z jego celem praktycznym”, czyli celowości konstrukcji i funkcji testu.

Drugi segment rocznika wejdzie do działu pt. „Obszary trzecie”, który pomieści prace dwojakiego rodzaju: część pierwszą wypełnią prezentacje pisarzy oraz prozy popularnej różnych kręgów kulturowych i obszarów językowych.

W części drugiej – do współtworzenia której zapraszamy zarówno literaturoznawców, jak językoznawców – proponujemy podjąć temat intertekstualności w prozie popularnej oraz różnorakich związków tej ostatniej z tradycją literacką i kulturową. Zapraszamy również do wypełniania rubryk stałych („Regionalia”, „Varia”i in.). Szczegóły w serwisie internetowym „Filologii Polskiej” (w odpowiednich zakładkach):http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/rocznik-naukowy-uz.

Z niecierpliwością i zainteresowaniem czekamy na Państwa głos w proponowanym kształcie debaty naukowej — Sekretariat

(fragment zaproszenia)

REDAKCJA

Marzanna Uździcka

Tomasz Ratajczak

Aneta Narolska

Radosław Sztyber

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.