Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 05.12.2016 g.11:00
Data dodania: 23.11.2016

IX spotkanie z cyklu „My z Nich”, poświęcone spuściźnie językoznawców UW

Typ wydarzenia:
Posiedzenie
Miejscowość:
Warszawa

K o m i t e t    J ę z y k o z n a w s t w a  PAN zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu plenarnym Komitetu Językoznawstwa, które odbędzie się 5 grudnia (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali 2604 na XXVI piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

W części naukowej posiedzenia – otwartej dla wszystkich zainteresowanych – odbędzie się IX spotkanie z cyklu „My z Nich”, poświęcone spuściźnie językoznawców, organizowane wspólnie z prof. dr hab. Zofią Zaron, kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej Wydziału Polonistyki UW.

Podczas posiedzenia referaty wygłoszą:

1) w ramach cyklu “My z Nich” Romana Łobodzińska (UWr): Naukowo-badawcze postulaty Stanisława Rosponda i ich realizacje w onomastyce polskiej i słowiańskiej
2) w ramach cyklu “My z Nich” Barbara Czopek-Kopciuch (IJP PAN): Wkład Kazimierza Rymuta do polskiej onomastyki
3) Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska (UJ): Semantyka literacka a artefaktualizm – jakimi artefaktami są fikcje?

Informacje

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.