Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.12.2016 g.11:00
Added on: 23.11.2016

IX spotkanie z cyklu „My z Nich”, poświęcone spuściźnie językoznawców UW

Type of the event:
Sitting
City or town:
Warszawa

K o m i t e t    J ę z y k o z n a w s t w a  PAN zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu plenarnym Komitetu Językoznawstwa, które odbędzie się 5 grudnia (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali 2604 na XXVI piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

W części naukowej posiedzenia – otwartej dla wszystkich zainteresowanych – odbędzie się IX spotkanie z cyklu „My z Nich”, poświęcone spuściźnie językoznawców, organizowane wspólnie z prof. dr hab. Zofią Zaron, kierownik Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej Wydziału Polonistyki UW.

Podczas posiedzenia referaty wygłoszą:

1) w ramach cyklu “My z Nich” Romana Łobodzińska (UWr): Naukowo-badawcze postulaty Stanisława Rosponda i ich realizacje w onomastyce polskiej i słowiańskiej
2) w ramach cyklu “My z Nich” Barbara Czopek-Kopciuch (IJP PAN): Wkład Kazimierza Rymuta do polskiej onomastyki
3) Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska (UJ): Semantyka literacka a artefaktualizm – jakimi artefaktami są fikcje?

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.