Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.12.2019 g.11:00
Added on: 25.11.2019

XV spotkanie z cyklu „MY Z NICH”, poświęcone spuściźnie językoznawców drugiej połowy XX. wieku

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Dziekan Wydziału Polonistyki UW i Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej Instytutu Polonistyki Stosowanej zapraszają pracowników, doktorantów i studentów na XV spotkanie z cyklu „MY Z NICH”, poświęcone spuściźnie językoznawców drugiej połowy XX. wieku.

Referaty:
1. Bogusław Dunaj (UJ) – Witold Taszycki - twórca onomastyki polskiej i historyk języka
2. Stanisław Cygan (UJK) – Wanda Pomianowska - językoznawca, społecznik, poetka
3. Romuald Huszcza (UW) – Janusz Chmielewski jako badacz języka chińskiego
4. Krystyna Kowalik (IJP PAN), Kazimierz Sikora (UJ) – Roman Laskowski. Dwa szkice do portretu Uczonego

Information

Address:
gmach Wydziału Polonistyki, s. 17
Fee:
bez opłat
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.