Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 06.06.2018 g.08:00 - 07.06.2018 g.23:00
Data dodania: 21.12.2017

„…jak pies…” - Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "O psie w literaturze, kulturze i języku"

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Siedlce

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która poświęcona jest kulturowym wizerunkom psa w tekstach kultury (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

Problemy szczegółowe:

 1. Pies w literaturze (pies jako bohater literacki; literacki portret psa; znaczenie psa w biografii pisarzy)
 2. Pies w języku (językowy obraz psa; pies i frazeologia; pies w przysłowiach; etymologia i semantyka psich imion)
 3. Pies w sztuce (malarska symbolika psa; pies w kulturze popularnej [muzyka, film]; pies w sztuce ludowej)
 4. Pies  w Internecie (mem z psem; portale i fora dla psiarzy; pies kontra kot i inne zwierzęta)
 5. Rasy psów; anatomia i fizjologia psa; psie choroby
 6. Pies i rywalizacja (sport i rekreacja)
 7. Pies jako opiekun, terapeuta, „policjant” i myśliwy; inteligencja oraz psychologia i mowa ciała psa
 8. Pies w historii, polityce, legendach i religiach (pies w kulturach starożytnych, historia psa)
 9. Mile widziane inne problemy związane z psem

Efektem konferencji będzie recenzowany tom monograficzny. Języki konferencji: język polski i pozostałe języki słowiańskie oraz język angielski

Komitet organizacyjny:

 • dr Ewa Borkowska, dr hab. Andrzej Borkowski, mgr Maria Długołęcka-Pietrzak,
 • dr Marek Jastrzębski, mgr Luiza Karaban, dr Barbara Stelingowska, mgr Barbara Szostek

Informacje

Adres:
Wersal Siedlcecki, ul. Łukowska74, 08-110 Siedlce
Data zgłaszania prelegentów:
20.05.2018 23:30
Data zgłaszania uczestników:
06.06.2018 08:00
Opłata:
85 euro / 350 zł

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.