Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 17.11.2017 - 18.11.2017
Data dodania: 22.04.2017

Joseph Conrad. Między lądem a morzem / Joseph Conrad. Twixt Land and Sea

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Olsztyn

Zdzisław Najder, rekapitulując swoje rozważania o okresie służby pisarza na morzu, pisał o tych dwudziestu latach:

„dostarczyły przeżyć o ogromnej amplitudzie: od bezbronnego, tępego lęku, obrzydzenia i nudy – do upojeń pięknem, poczucia tryumfującej sprawności własnego ciała i ducha, zmęczenia uskrzydlanego świadomością zwycięstwa w walce z nieporównanie silniejszym przeciwnikiem – żywiołem”.

To niezwykle wyraziste wspomnienie pracy na morzu w twórczości Conrada nabrało charakterystycznego, elegijnego wydźwięku, który zyskał swój wygłos m.in. w Zwierciadle morza: „w chwili gdy wielka dusza świata przewala się po morzu z ci-chym westchnieniem, […] mechanizm nie może zaprzestać swej pracy, nawet jeśli dusza świata oszaleje”.

Opozycja lądu i morza, tak silna w twórczości Conrada, być może nie jest przeciwstawieniem dwóch jakości tak zwanej duszy świata, ale ich współzależnością. W ramach międzynarodowej konferencji naukowej "Joseph Conrad. Między lądem a morzem / Joseph Conrad. Twixt Land and Sea", współorganizowanej przez Katedrę Filologii Angielskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Zakład Literatury Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pragnęlibyśmy ponowić istotne pytanie o „model współobecności”, schemat koegzystencji morza oraz lądu w Conradowskich utworach. Czy podwójność Conradowskiej przestrzeni przedstawionej: morskiej oraz lądowej implikuje podwójność Conrada jako homo duplex, Polaka i Anglika, pisarza i żeglarza? Czy łatwy podział powieści na marynistyczne oraz lądowe / kontynental-ne, podział, przeciwko któremu Joseph Conrad sam notabene nieustępliwie prote-stował, nie prowadzi na manowce?
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do rozszerzenia formuły tego wyjściowego pytania. Jakimi szczególnymi cechami charakteryzuje się Conradowska „narracja morska”, szczególnie „narracja żeglugi” w odróżnieniu od „narracji lądowej”? Jak przejawia się to w obrębie ewoluujących opowieści Marlowa, z których jedne są „narracjami żeglugi” (Młodość), drugie zaś – „narracjami lądowymi” lub „narracjami kontynentalnymi” (Gra losu)? Czy tzw. kreacja Costaguany w Nostromo wzbogaca na prawach szczególnych naszą wiedzę o lądzie nie tylko jako Conradowskim temacie literackim, lecz także – jako o figurze powieściowej? Czy można powiedzieć, że Con-radowskie morze jest specyficzną przestrzenią transcendencji, czymś, co Hugo Friedrich mógłby nazwać tzw. pustą idealnością? A jeżeli tak, ażeby złagodzić opozycję morza i ląd, warto być może zadać pytanie o to, czy Conradowski ląd także mógłby okazać się podobnym, choć odmiennie ujętym i urzeczywistnionym, metafizycznym symbolem – „pustej idealności”? Znowu, jeżeli tak, to jaki ląd, bo zapewne nie każde Conradowskie studium lądu na taką nominację zasługuje?
A może jest dokładnie odwrotnie i opozycja lądu i morza jest opozycją ustaloną, a nawet w jakimś sensie – radykalną, dantejską? Czy „między lądem a morzem” miałoby znaczyć tyle samo, co „między piekłem a niebem”? Jeśli tak (a to nader ryzykowne ujęcie), to „morskie niebo” Conrada jest z pewnością nieoczywiste. Może być przestrzenią romantycznie spełnionego tragizmu jak w Murzynie z załogi „Narcyza” albo dziedziną egzystencjalnego zmagania jak w Smudze cienia. Opływający morza mogą trudnić się korsarką jak Peyrol z powieści Korsarz bądź stać się „pracownikami morza”, jeżeli użyć określenia Victora Hugo. W wypadku lądu jeszcze trudniej o stabilne punkty odniesienia. Costaguana, Patusan, Borneo i Archipelag Malajski, Kongo Belgijskie, monumentalny Conradowski obraz Wschodu… Jak rzetelnie uogólnić wieloaspektowe oraz wieloperspektywiczne obrazy lądu tworzone przez Conrada na tle równie wieloznacznych, chociaż pozwalających na pewne próby syntez Conradowskich obrazów morza?

W związku ze 160. rocznicą urodzin pisarza sejm RP ustanowił rok 2017 rokiem Josepha Conrada. Niniejsza konferencja w swoich założeniach i programie chce wpisywać się w jego uroczyste obchody. Z tego względu nie ograniczamy się wyłącznie do głównego tematu konferencji, lecz oczekujemy także na wystąpienia dotyczące różnych aspektów życia, twórczości i wpływu Conrada na literaturę polską, europejską oraz światową, także omawiające kwestie polskości i europejskości Conrada.

Wykłady plenarne wygłoszą:
Prof. Robert Hampson, Royal Holloway, University of London, UK
Dr Hugh Epstein, London, Secretary of the Joseph Conrad Society, UK
Prof. Wiesław Krajka, UMCS

Temat przewodni:
• współzależność/opozycja lądu i morza w utworach Conrada
• szczególne cechy narracji „morskich” i „lądowych”
• wizerunek lądu i morza w utworach Conrada
• lata „morskie” Conrada
• lata „lądowe” Conrada
Inne aspekty:
• Conrad i polski romantyzm
• Conrad i europejski romantyzm
• odniesienia intertekstualne w twórczości Conrada
• Conradowskie echa w literaturze współczesnej
• wpływ Conrada na literaturę współczesną
• recepcja utworów Conrada
• przekłady utworów Conrada

Konferencja odbędzie się w malowniczo położonym Olsztynie, na kampusie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Olsztyn-Kortowo, zapraszamy do odwiedzenia strony: http://www.uwm.edu.pl/en/node/36), gdzie dostępne są także miejsca hotelowe (informacje dotyczące możliwości zakwaterowania zostaną podane na stronie konferencji).

Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN (dla doktorantów opłata wynosi 300 PLN) i obejmuje: przerwy kawowe, obiady, bankiet oraz materiały konferencyjne.

Języki konferencji: polski i angielski.

Na propozycje 20-minutowych wystąpień oczekujemy do 1 września 2017.  Informacje prosimy nadsyłać na adres: conrad2017olsztyn@gmail.com. O przyjęciu abstraktu zostaną Państwo poinformowani drogą mailową w przeciągu dwóch tygodni od daty przysłania zgłoszenia.

Organizatorzy:
dr Karol Samsel, UW
dr Anna Kwiatkowska, UWM
dr Katarzyna Kodeniec, UWM (sekretarz)
Komitet naukowy:
prof. dr hab. Wiesław Rzońca, UW,
dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM
Pozostali członkowie komitetu organizacyjnego:
dr Anna Krawczyk-Łaskarzewska, UWM,
dr Dorota Gładkowska, UWM
dr Anna Drogosz, UWM
Studenckie Koła Naukowe:
“Anglo-Cooltura Seniors”, Katedra Filologii Angielskiej, UWM
“Feerie”, Wydział Polonistyki, UW

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
01.09.2017 21:30
Opłata:
400 PLN (dla doktorantów 300 PLN)
Data dodania:
22 kwietnia 2017; 19:06 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
22 kwietnia 2017; 19:06 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

25.07.2017

Conrad i (pop)teksty / ogólnopolska konferencja naukowa

Do udziału w organizowanej przez nas konferencji zapraszamy: literaturoznawców, medioznawców, filmoznawców, antropologów, etnologów, filozofów, socjologów, historyków, historyków sztuki i wszystkich tych, którym bliska jest tematyka conradowska.

18.08.2017

Kulturowa historia podróżowania

„Słownik języka polskiego PWN” definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze. Chcemy zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania; interesują nas zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ). PROPONOWANE WĄTKI I OBSZARY BADAWCZE: • historia podróżowania, • podróżowanie w różnych kulturach, • cele, role i funkcje podróżowania, • kulturowe wyobrażenia na temat podróży, • podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi, • podróżowanie w tekstach kultury, • figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne, • środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika, • historie podróży i sylwetki podróżników; • przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada. Wskazane wątki są tylko przykładowe, zachęcamy także do innych propozycji w zakresie tematu konferencji. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 września 2017 r. na adres: kulturowahistoria@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000-1500 znaków).

08.02.2016

„Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy / Ogólnopolska konferencja naukowa

„Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy

03.02.2017

Białostockie "Kontrasty": historia – przekaz – recepcja

Zespół Badań Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji "Białostockie ‘Kontrasty’: historia – przekaz – recepcja", która odbędzie się w dniach 25–26 maja 2017r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.