Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 27.11.2017
Data dodania: 18.08.2017

Kulturowa historia podróżowania

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Katowice

„Słownik języka polskiego PWN” definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze.

Chcemy zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania; interesują nas zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ).

PROPONOWANE WĄTKI I OBSZARY BADAWCZE:
• historia podróżowania,
• podróżowanie w różnych kulturach,
• cele, role i funkcje podróżowania,
• kulturowe wyobrażenia na temat podróży,
• podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi,
• podróżowanie w tekstach kultury,
• figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne,
• środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika,
• historie podróży i sylwetki podróżników;
• przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada.
Wskazane wątki są tylko przykładowe, zachęcamy także do innych propozycji w zakresie tematu konferencji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 września 2017 r. na adres: kulturowahistoria@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000-1500 znaków).

Opłata konferencyjna wynosi 350/250 zł (pracownicy naukowi/doktoranci) i obejmuje: dwa obiady, bufet kawowy w przerwach oraz koszty wydania publikacji. Noclegi uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie (organizatorzy mogą pomóc w wyborze hotelu blisko Uniwersytetu).

Program konferencji ogłoszony zostanie pod koniec września. Czas trwania wystąpienia powinien wynieść maksymalnie 20 min. Przewidujemy wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

RADA NAUKOWA KONFERENCJI:
• dr hab. Marek Pacukiewicz – przewodniczący,
• prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska,
• dr hab. Aleksandra Achtelik,
• dr Adam Pisarek – I sekretarz,
• mgr Jakub Dziewit – II sekretarz.

ORGANIZATORZY:
Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ,
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze - Oddział Katowice,
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ,
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - Ciniba,
wydawnictwo grupakulturalna.pl.

WSPÓŁPRACA I PATRONATY:
Instytut Książki,
• Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego,
Laboratorium kultury.

INFORMACJE KONTAKTOWE:
e-mail ogólny: kulturowahistoria@us.edu.pl

(ze strony Organizatorów)

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
14.09.2017 22:00
Data dodania:
18 sierpnia 2017; 11:36 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
18 sierpnia 2017; 11:36 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

04.10.2016

Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze

05.07.2016

Nabór artykułów do ,,Acta Humana”

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do VII numeru, którego temat przewodni brzmi:

30.03.2017

Światy poza światem - narracje fantastyczne w literaturze i mediach / 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wobec niedawnej publikacji książki Piotra Stasiewicza "Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy" (Białystok 2016), w najnowszych badaniach nad fantastyką wypełniła się kolejna z luk metodologicznych, powodowanych długotrwałym impasem w refleksji akademickiej poświęconej poetyce fantastycznej. Zwrot postmodernistyczny, choć zazwyczaj kojarzony z przewartościowywaniem prozy wysokiego realizmu, objął w niej także rozległe spectrum gatunków i konwencji fantastycznych – dzięki czemu możliwe staje się myślenie o postmodernie sensu largo, obejmującej swym zakresem nie tylko "Podwójną wygraną jak nic" Raymonda Federmana, ale także "Troikę" Stepana Chapmana czy też awangardowe powieści z Magowskiej serii “Uczta wyobraźni”.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.