Biuletyn Polonistyczny
Data wydarzenia: 07.12.2016 - 07.12.2016
Data dodania: 28.10.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kielce
Grupy docelowe:
Doktoranci, Nauczyciele, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy, Dydaktycy, Inni

Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, członków kół naukowych do udziału zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury

We współczesnym świecie biblioteki (nie tylko uniwersyteckie czy wojewódzkie, ale również
miejskie, regionalne) odgrywają ogromną rolę kulturotwórczą. W związku z tym zapraszamy
do podjęcia wspólnej refleksji nad biblioteką jako przestrzenią kultury. Zaproszenie kierujemy
zwłaszcza do kulturoznawców, filologów, historyków oraz bibliotekarzy. Nasze konferencyjne
dyskusje pragniemy poświęcić następującym zagadnieniom:
• Biblioteki dawniej i obecnie – na wybranych przykładach (odpowiedź biblioteki na
wyzwania cywilizacji, cyfryzacja, audiobooki, mediateka, od katalogów kartkowych
po katalogi online)
• Biblioteki ogólnopolskie i zagraniczne oraz ich działalność kulturotwórcza, biblioteki
na współczesnej mapie kulturalnej Polski
• Kryzys bibliotek i czytelnictwa – wyzwanie dla współczesnego człowieka
• Księgozbiory biblioteczne w kraju i za granicą
• Kultura wysokoartystyczna i popularna w przestrzeni biblioteki (np. spotkania
z literatami, naukowcami, dziennikarzami, filmowcami, aktorami, ogólnie ludźmi
kultury, promocje nowości wydawniczych, wystawy plastyczne itp.)
• Współpraca bibliotek z innymi instytucjami kultury, np. z muzeami, wyższymi
uczelniami, teatrem
• Wybitni bibliotekarze wczoraj i dziś (prezentacja sylwetek)
Proponowane zagadnienia nie wyczerpują tematu. Oczekujemy także na Państwa propozycje
związane z tematem naszej konferencji.


Miejsce obrad:
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21e


Organizatorzy:
dr hab. Krzysztof Jaworski
dr Henryk Suchojad
dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK

Sekretarz:

mgr Agnieszka Dolecka

 

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.