Biuletyn Polonistyczny
Data wydarzenia: 07.12.2016 - 07.12.2016
Data dodania: 28.10.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kielce
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Nauczyciele, Dydaktycy, Doktorzy, Inni

Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, członków kół naukowych do udziału zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury

We współczesnym świecie biblioteki (nie tylko uniwersyteckie czy wojewódzkie, ale również
miejskie, regionalne) odgrywają ogromną rolę kulturotwórczą. W związku z tym zapraszamy
do podjęcia wspólnej refleksji nad biblioteką jako przestrzenią kultury. Zaproszenie kierujemy
zwłaszcza do kulturoznawców, filologów, historyków oraz bibliotekarzy. Nasze konferencyjne
dyskusje pragniemy poświęcić następującym zagadnieniom:
• Biblioteki dawniej i obecnie – na wybranych przykładach (odpowiedź biblioteki na
wyzwania cywilizacji, cyfryzacja, audiobooki, mediateka, od katalogów kartkowych
po katalogi online)
• Biblioteki ogólnopolskie i zagraniczne oraz ich działalność kulturotwórcza, biblioteki
na współczesnej mapie kulturalnej Polski
• Kryzys bibliotek i czytelnictwa – wyzwanie dla współczesnego człowieka
• Księgozbiory biblioteczne w kraju i za granicą
• Kultura wysokoartystyczna i popularna w przestrzeni biblioteki (np. spotkania
z literatami, naukowcami, dziennikarzami, filmowcami, aktorami, ogólnie ludźmi
kultury, promocje nowości wydawniczych, wystawy plastyczne itp.)
• Współpraca bibliotek z innymi instytucjami kultury, np. z muzeami, wyższymi
uczelniami, teatrem
• Wybitni bibliotekarze wczoraj i dziś (prezentacja sylwetek)
Proponowane zagadnienia nie wyczerpują tematu. Oczekujemy także na Państwa propozycje
związane z tematem naszej konferencji.


Miejsce obrad:
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21e


Organizatorzy:
dr hab. Krzysztof Jaworski
dr Henryk Suchojad
dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK

Sekretarz:

mgr Agnieszka Dolecka

 

Zobacz także

28.10.2016

Międzynarodowa konferencja naukowa Społeczne oddziaływanie biblioteki

Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, członków kół naukowych do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Społeczne oddziaływanie biblioteki   Nasze konferencyjne dyskusje pragniemy poświęcić następującym zagadnieniom: • Biblioteka jako nośnik idei wychowawczych • Rola biblioteki w procesach wspólnotowych, w tworzeniu „małych ojczyzn” • Rola biblioteki w procesie adaptacji społecznej • Biblioterapia • Wpływ biblioteki na osobisty rozwój jednostek (np. zmiana postaw, zwiększenie kreatywności, wzrost poczucia własnej wartości, zdobywanie nowych doświadczeń) oraz życie lokalnej społeczności (wzmocnienie więzi społecznych, promocja zdrowia, turystyki regionalnej, rozwiązywanie problemów wiązanych z wykluczeniem społecznym) • Ekonomiczne oddziaływanie bibliotek (np. wpływ na poziom zatrudnienia, przyciągniecie zwiedzających)   Proponowane zagadnienia nie wyczerpują tematu konferencji, toteż oczekujemy także na Państwa propozycje.  

13.05.2016

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu

Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej oraz Zespół Historii Książki i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

18.08.2017

Kulturowa historia podróżowania

„Słownik języka polskiego PWN” definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze. Chcemy zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania; interesują nas zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ). PROPONOWANE WĄTKI I OBSZARY BADAWCZE: • historia podróżowania, • podróżowanie w różnych kulturach, • cele, role i funkcje podróżowania, • kulturowe wyobrażenia na temat podróży, • podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi, • podróżowanie w tekstach kultury, • figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne, • środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika, • historie podróży i sylwetki podróżników; • przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada. Wskazane wątki są tylko przykładowe, zachęcamy także do innych propozycji w zakresie tematu konferencji. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 września 2017 r. na adres: kulturowahistoria@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000-1500 znaków).

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.