Полонистический бюллетень
Начало событияДата события: 07.12.2016 - 07.12.2016
Дата размещения: 28.10.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kielce
Организаторы:
Целевые аудитории:
аспиранты, Учителя, Независимые ученые, Доктора, Педагоги, Другие

Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, członków kół naukowych do udziału zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury

We współczesnym świecie biblioteki (nie tylko uniwersyteckie czy wojewódzkie, ale również
miejskie, regionalne) odgrywają ogromną rolę kulturotwórczą. W związku z tym zapraszamy
do podjęcia wspólnej refleksji nad biblioteką jako przestrzenią kultury. Zaproszenie kierujemy
zwłaszcza do kulturoznawców, filologów, historyków oraz bibliotekarzy. Nasze konferencyjne
dyskusje pragniemy poświęcić następującym zagadnieniom:
• Biblioteki dawniej i obecnie – na wybranych przykładach (odpowiedź biblioteki na
wyzwania cywilizacji, cyfryzacja, audiobooki, mediateka, od katalogów kartkowych
po katalogi online)
• Biblioteki ogólnopolskie i zagraniczne oraz ich działalność kulturotwórcza, biblioteki
na współczesnej mapie kulturalnej Polski
• Kryzys bibliotek i czytelnictwa – wyzwanie dla współczesnego człowieka
• Księgozbiory biblioteczne w kraju i za granicą
• Kultura wysokoartystyczna i popularna w przestrzeni biblioteki (np. spotkania
z literatami, naukowcami, dziennikarzami, filmowcami, aktorami, ogólnie ludźmi
kultury, promocje nowości wydawniczych, wystawy plastyczne itp.)
• Współpraca bibliotek z innymi instytucjami kultury, np. z muzeami, wyższymi
uczelniami, teatrem
• Wybitni bibliotekarze wczoraj i dziś (prezentacja sylwetek)
Proponowane zagadnienia nie wyczerpują tematu. Oczekujemy także na Państwa propozycje
związane z tematem naszej konferencji.


Miejsce obrad:
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21e


Organizatorzy:
dr hab. Krzysztof Jaworski
dr Henryk Suchojad
dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK

Sekretarz:

mgr Agnieszka Dolecka

 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах