Полонистический бюллетень
Начало событияДата события: 07.12.2016
Дата размещения: 28.10.2016

Międzynarodowa konferencja naukowa Społeczne oddziaływanie biblioteki

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kielce
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты
Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, członków kół naukowych do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Społeczne oddziaływanie biblioteki
 
Nasze konferencyjne dyskusje pragniemy poświęcić następującym zagadnieniom:
• Biblioteka jako nośnik idei wychowawczych
• Rola biblioteki w procesach wspólnotowych, w tworzeniu „małych ojczyzn”
• Rola biblioteki w procesie adaptacji społecznej
• Biblioterapia
• Wpływ biblioteki na osobisty rozwój jednostek (np. zmiana postaw, zwiększenie
kreatywności, wzrost poczucia własnej wartości, zdobywanie nowych doświadczeń)
oraz życie lokalnej społeczności (wzmocnienie więzi społecznych, promocja zdrowia,
turystyki regionalnej, rozwiązywanie problemów wiązanych z wykluczeniem
społecznym)
• Ekonomiczne oddziaływanie bibliotek (np. wpływ na poziom zatrudnienia, przyciągniecie zwiedzających)
 
Proponowane zagadnienia nie wyczerpują tematu konferencji, toteż oczekujemy także na Państwa propozycje.

 

Miejsce obrad:
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21e

 

Organizatorzy:
dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK
dr Henryk Suchojad
dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK

 

Sekretarz:
mgr Agnieszka Dolecka
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах