Полонистический бюллетень
Начало событияДата события: 07.12.2016
Дата размещения: 28.10.2016

Międzynarodowa konferencja naukowa Społeczne oddziaływanie biblioteki

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kielce
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты
Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, członków kół naukowych do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Społeczne oddziaływanie biblioteki
 
Nasze konferencyjne dyskusje pragniemy poświęcić następującym zagadnieniom:
• Biblioteka jako nośnik idei wychowawczych
• Rola biblioteki w procesach wspólnotowych, w tworzeniu „małych ojczyzn”
• Rola biblioteki w procesie adaptacji społecznej
• Biblioterapia
• Wpływ biblioteki na osobisty rozwój jednostek (np. zmiana postaw, zwiększenie
kreatywności, wzrost poczucia własnej wartości, zdobywanie nowych doświadczeń)
oraz życie lokalnej społeczności (wzmocnienie więzi społecznych, promocja zdrowia,
turystyki regionalnej, rozwiązywanie problemów wiązanych z wykluczeniem
społecznym)
• Ekonomiczne oddziaływanie bibliotek (np. wpływ na poziom zatrudnienia, przyciągniecie zwiedzających)
 
Proponowane zagadnienia nie wyczerpują tematu konferencji, toteż oczekujemy także na Państwa propozycje.

 

Miejsce obrad:
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21e

 

Organizatorzy:
dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK
dr Henryk Suchojad
dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK

 

Sekretarz:
mgr Agnieszka Dolecka

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
14.11.2016 22:00
Дата размещения:
28 октября 2016; 11:24 (Magdalena Płusa)
Дата правки:
28 октября 2016; 11:48 (Magdalena Płusa)

Смотреть также

28.10.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury

Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, członków kół naukowych do udziału zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej

13.04.2016

Społeczne oddziaływanie biblioteki - międzynarodowa konferencja naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Społeczne oddziaływanie biblioteki Informacje organizacyjne dla uczestników

13.05.2016

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu

Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej oraz Zespół Historii Książki i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

18.08.2017

Kulturowa historia podróżowania

„Słownik języka polskiego PWN” definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze. Chcemy zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania; interesują nas zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ). PROPONOWANE WĄTKI I OBSZARY BADAWCZE: • historia podróżowania, • podróżowanie w różnych kulturach, • cele, role i funkcje podróżowania, • kulturowe wyobrażenia na temat podróży, • podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi, • podróżowanie w tekstach kultury, • figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne, • środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika, • historie podróży i sylwetki podróżników; • przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada. Wskazane wątki są tylko przykładowe, zachęcamy także do innych propozycji w zakresie tematu konferencji. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 września 2017 r. na adres: kulturowahistoria@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000-1500 znaków).

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах