Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 06.10.2016 - 07.10.2016
Data dodania: 13.05.2016

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Lublin

Organizatorzy:
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej
oraz Zespół Historii Książki i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

Obszary tematyczne:
• Czytelnicy, praktyki czytania i użytkowania piśmiennictwa – ujęcie historyczne.
• Czytelnictwo, czytanie, czytelnicy współcześnie – sfera cyfrowa w kulturze czytelniczej, nowe przestrzenie i praktyki komunikacyjne, narzędzia i technologie, wydawcy.
• Użytkownicy bibliotek i informacji w dobie kultury multimedialnej: nowe technologie i kanały komunikacyjne w budowaniu relacji bibliotek z użytkownikami, w promocji wiedzy, czytelnictwa i usług bibliotecznych.
• Biblioteki, archiwa, muzea – tradycja i kontynuacje w epoce digitalnej, przemiany form dystrybucji i obiegu kultury: biblioteki cyfrowe, repozytoria naukowe, katalogi i bibliograficzne bazy danych, e-media i ich rola w społeczeństwie informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy; działania i projekty dla informacji kulturalnej, edukacji i kształtowania kompetencji cyfrowych.
• Biblioteki – Internet – działania i projekty dla informacji kulturalnej, edukacji i kształtowania kompetencji cyfrowych.
• Budowa i wykorzystanie otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych, digitalizacja i wizualizacja zasobów informacji i wiedzy.
• Serwisy społecznościowe, blogi, dziennikarstwo obywatelskie jako formy dzielenia się wiedzą
• Słowo, obraz, dźwięk, animacja - mediateki, centra informacji, ich zbiory i funkcje w dobie kultury multimedialnej.
• Problemy metodologiczne badań bibliologii i informatologii – metody, źródła, narzędzia, nowe doświadczenia badawcze z uwzględnieniem inspiracji innych nauk i humanistyki cyfrowej.

Dane kontaktowe:
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS , plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 20-031 Lublin,
e-mail: sdkotula@poczta.umcs.lublin.pl
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skło0dowskiej, ul. I. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin,
e-mail: s.wojnarowicz@poczta.umcs.lublin.pl

Informacje

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.