Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 15.09.2017 - 04.04.2018
Data dodania: 26.07.2017

Krytycy i ich pokolenia

Typ wydarzenia:
Call for papers
Miejscowość:
Bydgoszcz

     U n i w e r s y t e t  K a z i m i e r z a  W i e l k i e g o  w  B y d g o s z c z y

                               Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

 

           Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów artykułów do drugiego tomu serii wydawniczej Oblicza Nowoczesnej i Ponowoczesnej Krytyki Literackiej (pierwszy tom Krytyka po przełomie… ukazał się w roku 2016; www.wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/nowosci).

Tym razem przedmiotem dyskusji pragniemy uczynić kwestię ujętą w tytule:

Krytycy i ich pokolenia.

O tzw. krytyce towarzyszącej od Młodej Polski do czasów najnowszych

Chcielibyśmy z perspektywy drugiej dekady XXI wieku przyjrzeć się kategoriom pokolenia, pokoleniowości i – przede wszystkim - krytyki pokoleniowej, perturbacjom, jakim podlegały one w czasie od modernizmu po chwilę obecną; zastanowić się nad tymi momentami rozwoju naszej literatury, gdy kategoria pokolenia literackiego i krytyki pokoleniowej odgrywały większą bądź mniejszą (z jakich powodów?) rolę. Problematyka pokoleń nadal bowiem wydaje się interesująca dla badaczy (zob. np. „Teksty Drugie” 2016, nr 1).

Proponujemy do rozważenia następujące zagadnienia:

- krytyka towarzysząca: geneza określenia, jego definicje oraz warianty zjawiska (estetyzujący, socjologizujący i inne),

- krytyka towarzysząca a krytyka pokoleniowa,

- sylwetki i krąg refleksji krytyków tego zakresu od XIX do XXI wieku,

- spory i debaty krytyczne wokół pokoleń literackich w świetle dzisiejszych badań,

- krytyk jako programotwórca własnej formacji rówieśniczej,

- pisarze-krytycy i krytycy-pisarze wobec swoich generacji,

- rola krytyki towarzyszącej w dyskusjach i sporach krytycznych o charakterze międzypokoleniowym,

- filozoficzne, ideowe i światopoglądowe podwaliny wybranych pokoleniowych propozycji krytycznoliterackich,

- osłabiona pozycja pokolenia w rozwoju literatury i jej krytyczne wykładnie,

- pokolenia „hipotetyczne” jako wytwór kreacyjnej działalności krytycznej,

- recepcja aktywności krytyki towarzyszącej,

- krytyka nie-towarzysząca wobec krytyki towarzyszącej,

- ugrupowanie literackie a pokolenie w opinii krytyki rówieśniczej,

- pisarz i „jego” krytyk (oraz łączące ich więzi),

- relacje rówieśnicze krytyk - pisarz w świetle dokumentów i archiwów,

- krytyka emigracyjna w ujęciu generacyjnym,

- o korzyściach i ograniczeniach lektury z perspektywy krytyki towarzyszącej,

- retoryka generacyjnej narracji krytycznoliterackiej,

- krytyka towarzysząca i jej media (od periodyków generacyjnych po dyskursy w sieci).

Oczywiście, temat prowokuje do wypowiedzi również i w obrębie wielu innych szczegółowych zagadnień, do znacznego poszerzenia repertuaru refleksji; otwarci jesteśmy na dodatkowe konkretyzacje i konceptualizacje.

Na informacje o propozycjach Państwa tematów oczekujemy do 15 września 2017 roku, na gotowe teksty do 4 kwietnia 2018 roku pod adresem internetowym redaktorów z Komitetu Redakcyjnego.

Po odbiorze propozycji tematów nadeślemy Państwu naszą odpowiedź (do końca września 2017 roku) wraz ze wskazówkami redakcyjnymi.

 

Komitet Redakcyjny Serii:

Dr Agnieszka Grzelak (agnieszka.grzelak@wp.pl)

Dr hab. Marek Kurkiewicz (marekkurkiewicz@ukw.edu.pl)

Dr hab. Robert Mielhorski, prof. UKW (mielhorski.krytyka@wp.pl)

Informacje

Data dodania:
26 lipca 2017; 08:32 (Alicja Dąbrowska)
Data edycji:
2 sierpnia 2017; 11:45 (Sylwia Pikula)

Zobacz także

13.05.2016

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” to internetowy kwartalnik (wcześniej półrocznik) literacki o zasięgu ogólnopolskim. „Inter-” publikuje współczesną literaturę polską i obcą (poezję, prozę, teksty z pogranicza literatury i przekłady), szkice krytyczne, wywiady z twórcami i badaczami literatury, rozmowy o nowych wydawnictwach oraz informacje o bieżących wydarzeniach literackich. Czasopismo prezentuje dorobek toruńskich twórców i badaczy literatury, otwarte jest jednak także na teksty autorów pochodzących z różnych środowisk twórczych. Swoje łamy udostępnia zarówno debiutantom, jak i dojrzałym twórcom i krytykom.

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

08.10.2016

Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” (III edycja)

Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku to jedyny w Polsce festiwal literacki poświęcony w całości sztuce translacji. Podczas trzeciej edycji wydarzenia porozmawiamy o wielkiej literaturze, która powstaje w językach pozacentralnych i poznamy laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego.

14.01.2017

Zebranie zespołu literatury współczesnej i teorii literatury w Zakładzie Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie

Zebranie zespołu literatury współczesnej i teorii literatury w Zakładzie Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.