Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 16.03.2017 g.18:00
Data dodania: 08.03.2017

KUL-owskie spotkania literackie: Michał Rusinek

Typ wydarzenia:
Spotkanie
Miejscowość:
Lublin
Grupy docelowe:
Studenci, Nauczyciele, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Inni, Uczniowie

16 marca 2017 r. gościem KUL-owskich spotkań literackich będzie literaturoznawca, tłumacz, pisarz i wykładowca akademicki dr hab. Michał Rusinek. Jego wieczór autorski „Wszystko (nad)zwyczajne. Michał Rusinek - rozmowa o Wisławie Szymborskiej i literaturze” odbędzie się o godz. 18.00 w Gmachu Głównym KUL, GG-208. Prowadzenie - dr Małgorzata Peroń, Instytut Filologii Polskiej KUL. Na spotkanie zaprasza Towarzystwo Przyjaciół KUL.

Michał Rusinek jest krakowianinem, absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ. W 2002 roku obronił doktorat pt. „Między klasyczną retoryką a ponowoczesną retorycznością”. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 2012 roku na podstawie pracy „Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur”.

Mówi o sobie, że „wykłada (na UJ), przekłada (z angielskiego) i układa (wierszyki itp.)”. Prowadzi wykłady i konwersatoria z teorii literatury, retoryki i przekładu artystycznego. Napisał kilkadziesiąt artykułów naukowych, głównie z zakresu retoryki i teorii literatury na polonistyce, w Podyplomowym Studium Retoryki oraz w Studium Literacko-Artystycznym. Jest autorem i tłumaczem kilkudziesięciu książek dla dzieci i dorosłych. Napisał m.in. „Między retoryką a retorycznością”, „Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur”, „Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić”, „Co ty mówisz? Magia słów, czyli retoryka dla dzieci”, „Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej”, „Limeryki”, „Księga potworów”, „Jak robić przekręty? Poradnik dla dzieci”, „Jak przeklinać? Poradnik dla dzieci”, „Wierszyki domowe”.

Pisuje felietony o książkach i języku, publikuje limeryki i drobne formy literackie. Stale współpracuje z portalem xiegarnia.pl, gdzie nagrywa felietony i recenzuje ciekawe książki.

Jest także autorem tekstów piosenek m.in. dla Doroty Miśkiewicz, Anny Marii Jopek i Grzegorza Turnaua.

W latach 1996-2012 był sekretarzem Wisławy Szymborskiej. Od roku 2005 zasiada w Komisji Żywego Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Od 2012 roku zarządza Fundacją Wisławy Szymborskiej.

Prywatnie jest mężem Barbary i tatą Natalii i Kuby. Wielbicielem Jamesa Bonda, dobrego jedzenia i sportowych marynarek.

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.