Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 03.09.2024 - 03.09.2024
Data dodania: 25.04.2024

Mężczyźni i (ich) emocje w literaturze, kulturze i języku

Typ wydarzenia:
Konferencja
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. ''Mężczyźni i (ich) emocje w literaturze, kulturze i języku'', która odbędzie się 3 września 2024 roku w Bańskiej Szczawnicy.

Plakat konferencji

Konferencja jest kontynuacją cyklu spotkań organizowanych w ostatnich latach przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Uniwersytetu Warszawskiego i poświęconych różnym aspektom męskości. W tym roku za temat przewodni została obrana męska sfera emocjonalna zapisana w tekstach literackich, uobecniająca się w kulturze, wypowiadana w języku. Punktem wyjścia proponowanej problematyki będzie diagnozowany i opisywany kryzys męskości łączony z głębokimi zmianami społeczno-kulturowymi, zachodzącymi w świecie zachodnim w ostatnich dziesięcioleciach oraz z rozpadem tradycyjnych wzorców społeczno-kulturowych do niedawna radykalnie różnicowanych ze względu na płeć.

Zjawisko kryzysu męskości jest opisywane i rozpoznawane w ramach różnych dziedzin i dyscyplin naukowych: socjologii, psychologii, antropologii, humanistyki, a także w dyskursie społecznym i w przestrzeni medialnej. Zatem refleksja nad męskością ma charakter interdyscyplinarny, a nawet transdyscyplinarny. W ten obszar badań, refleksji i dyskusji chcemy włączyć literaturoznawstwo, a także inne dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych (kulturoznawstwo, językoznawstwo, filologię narodową itp.). Zamierzeniem organizatorów jest rozpoznanie afektywnej męskości, utrwalonej w tekstach literatury i kultury różnych okresów i obszarów, a także poszukiwanie jej śladów na poziomie indywidualnych poetyk autorskich.

Proponujemy uczestnikom następujące kręgi problemowe:
1. Wyodrębnienie podstawowych emocji związanych z męskością, jak melancholijny smutek, zdziwienie, wstręt, złość, radość, strach, a także stanów emocjonalnych i nastrojów bardziej złożonych (przyjaźń, nieufność, akceptacja, nadzieja, przyjemność, entuzjazm) i analiza sposobów ich wyrażania;
2. Kulturowy przymus tłumienia uczuć i emocji jako doświadczenie tradycyjnej męskości;
3. Analiza tekstowych reprezentacji trudnych stanów emocjonalnych wywołanych kryzysem męskości i ich negatywnych konsekwencji, jak depresja, alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość, samobójstwo itp.
4. Formy męskiej wrażliwości;
5. Sposoby wyrażania męskiej emocjonalności: uniwersalizm i ponadczasowość czy historyczne i geograficzne uwarunkowania; emocjonalne obszary geokulturowe (słowiańskie, germańskie, środkowoeuropejskie itp.);
6. Niepokoje (niezadowolenie) współczesnej kultury zachodniej/globalnej uwarunkowane płcią;
7. Żal, urazy, resentyment jako dyspozycje emocjonalne związane z upokorzeniem: rasowym, etnicznym, klasowym; geopolityczne odcienie resentymentu;
8. Elementy poetyki afektywnej; emocje a gatunki literackie (tragedia odpowiadająca smutkowi, strachowi i złości; komedia – radości i zaskoczeniu; satyra – złości, wstrętowi, pogardzie).

Liczymy na Państwa udział i będziemy wdzięczni za inne aspekty tematu.

Język konferencji – języki słowiańskie, język angielski, język niemiecki.

Komitet organizacyjny
prof. Martin Golema (UMB, Banská Bystrica)
dr Ivan Jančovič (UMB, Banská Bystrica)
dr Eva Pršová (UMB, Banská Bystrica)
dr Martina Kubealaková (UMB, Banská Bystrica)
mgr Eva Dudáková (UMB, Banská Bystrica)
dr hab. Danuta Szymonik (IKRiBL, Siedlce)
dr Oksana Blashkiv (UwS)
dr Aldona Borkowska (UwS)
dr Ewa Kozak (UwS)
dr Walentyna Krupowies (UwS)
dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (UwS)
dr Piotr Prachnio (UwS)

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
30.05.2024
Data zgłaszania uczestników:
30.05.2024
Opłata:
100 euro
Data dodania:
25 kwietnia 2024; 17:49 (Piotr Prachnio)
Data edycji:
25 kwietnia 2024; 17:49 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

19.01.2023

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Obszary Polonistyki VIII: (De)konstruowanie męskości. (De)mitologizacje, (dez)iluzje i (de)heroizacje męskości w literaturze, kulturze i języku

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koło Naukowe Polonistów mają zaszczyt zaprosić młodych badaczy i młode badaczki na kolejną interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI, która odbędzie się 28 marca 2023 roku (wtorek) w formie zdalnej na platformie Teams. Tematem tego spotkania chcemy uczynić obraz(y) mężczyzny i (nie)męskości w literaturze, kulturze i języku.

22.11.2021

Emocje / Ogólnopolska konferencja naukowa

Czy i jak często zastanawiamy się nad emocjami? Czy myślimy o emocjach innych, czy własnych? Jak ważna jest to przestrzeń do przemyślenia i jakie obszary naszego życia pochłania? Widać wszak wyraźnie, że emocje i emocjonalność, ich ekspresja, demonstrowanie bywają ograniczane sytuacjami, wychowaniem, narzucanymi normami społecznymi, czasem też naszym indywidualnym osądem. Są przedmiotem refleksji, materiałem artystycznym, ale też przyczyną rozmaitych zjawisk, zachowań, czynów i analiz. 

11.12.2017

Męskość a sacrum - konferencja naukowa

Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Szczeciński mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Męskość a sacrum organizowaną w dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Słupsku przez Zakład Teorii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Katedrę Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

17.03.2016

Emocje – Język – Literatura

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w konferencji naukowej EMOCJE - JĘZYK - LITERATURA

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.