Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 21.06.2018 - 22.06.2018
Data dodania: 04.01.2018

Niedokończona wojna? Doświadczenie I wojny światowej i konstruowanie polskości

Typ wydarzenia:
Konferencja

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie zaprasza do namysłu nad tym, jak I wojna światowa wpłynęła na konstruowanie, rekonstruowanie i dekonstruowanie polskości. Refleksja zogniskowana będzie wokół zagadnień związanych z procesami tworzenia i przeobrażania tożsamości społeczeństwa polskiego, w tym również procesów tzw. wędrujących tożsamości. Niemniej ważne jest, jak „nowa polskość” postrzegana była z zewnątrz, głównie przez Niemców i Rosjan. Organizatorzy zachęcają do rozważenia następujących problemów szczegółowych:

  • postawy społeczeństwa polskiego w czasie działań wojennych; chodzi zarówno o postawy wobec znanych wydarzeń, jak i tych, które w badaniach były marginalizowane lub zupełnie nieobecne, jak udział w widowiskach politycznych, ceremoniach pogrzebowych, rekonstrukcjach historycznych, świętach czy politycznych demonstracjach;
  • zdarzenia z lat 1914-1920 konstruujące / wzmacniające polskie poczucie narodowe versus wypierane z kanonu narodowego; ich współczesna recepcja i znaczenie dla poszerzenia pola badań naukowych;
  • „ikony” i „zdrajcy”, czyli biograficzne dylematy wyborów tożsamościowych; tu propozycja odniesienia, np. do doświadczeń Aleksandra Brücknera, Feliksa Konecznego, Ferdynanda Ossendowskiego, Róży Luksemburg, Juliana Marchlewskiego, Jakuba Jasieńskiego, Witolda Gombrowicza, Witolda Hulewicza, Eugeniusza Romera i Michała Römera, Andrzeja i Stanisława Szeptyckich, Mariana i Tadeusza Kantorów (mogą być też inne propozycje);
  • zapomniani „inni”: postawy tożsamościowe, np. kobiet, chłopów w czasie wojny;
  • Polacy widziani z zewnątrz, np. perspektywa Izaaka Babla, Hansa Hartwiga von Beselera, Alexandera Döblina, hrabiego Hutten-Czapskiego, itp.;
  • dyskurs martyrologiczny i pacyfistyczny jako alternatywy do dominującej opowieści niepodległościowo-bohaterskiej;
  • związki między doświadczeniem wojny i przemocy a doświadczeniem estetycznym i wynikające z tego zmiany w sztuce i literaturze polskiej po 1918 roku;
  • sposoby, w jaki wojna przetrwała w sztuce, teatrze, literaturze w XX i XXI wieku pozwala zadać pytanie o pamięć i jej wizualną reprezentację; niebagatelną rolę odegrał w tym film, jako nowe medium dokumentacji wojny, które de facto wraz z nią zaistniało i się rozwijało; istotne z punktu widzenia kreowania, czy kształtowania tożsamości było powstanie państwowych instytucji kultury, archiwów, muzeów itp., dzięki czemu zmieniła się również funkcja sztuki, głównie literatury.

Konferencja będzie prowadzona w językach: polskim, niemieckim i angielskim w tłumaczeniu symultanicznym.

Zgłoszenia (do 2000 znaków ze spacjami) wraz z krótkim biogramem można nadsyłać do 31 stycznia 2018 r. na adres: malgorzata.stolarska-fronia@cbh.pan.pl.

Informacje

Adres:
Majakowskiring 47, 13156 Berlin
Data zgłaszania prelegentów:
31.01.2018
Data dodania:
4 stycznia 2018; 21:54 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
15 stycznia 2018; 22:56 (Olga )

Zobacz także

01.10.2019

Wielkie Pomorze. Wojna i pokój

Promocja książki: Wielkie Pomorze. Wojna i pokój, pod red. Daniela Kalinowskiego, Słupsk-Gdańsk 2019 prowadzenie: p.o. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Sławomir Żabicki

05.02.2017

Trzecie pokolenie. Postpamięciowe skutki II wojny światowej i Zagłady

Choć od zakończenia II wojny światowej minęło ponad 70 lat, skutki tego wydarzenia, podobnie jak innych, bezpośrednio z nim związanych, są nadal odczuwalne. Podczas gdy faktyczni ich świadkowie coraz liczniej odchodzą, traumatyczne wydarzenia i ich konsekwencje stają się przedmiotem narracji tworzonych przez tych, którzy doświadczyli ich wyłącznie w formie zapośredniczonej. O drugiej wojnie światowej i Zagładzie opowiadają już niemal wyłącznie kolejne generacje.

17.10.2018

Niepodległa na pograniczu. Wielka Wojna na Pomorzu. Pamięć ludzi i narodów

Ogólnopolskie Sympozjum „Wielka Wojna na Pomorzu. Pamięć ludzi i narodów” to sesja otwierająca wieloletni cykl interdyscyplinarnych działań konferencyjnych poświęconych wieloaspektowej tematyce niepodległości Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Kaszub. Wieloetniczne i wielokulturowe pogranicze kaszubsko-pomorskie w okresie pierwszej wojny światowej stało się areną dramatycznych wyborów jego mieszkańców oraz walki o utrzymanie swojej tożsamości. Wielka wojna otwierała możliwość powrotu tych ziem do Polski, ale również pokazywała jak zróżnicowaną przestrzenią pod względem społecznym i kulturowym jest Pomorze.

16.01.2022

Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II wojną światową. Między przeszłością a teraźniejszością

Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Institut für Slavistik, Turkologie und zirkumbaltische Studien. Johannes Gutenberg-Universität Mainz zapraszają na międzynarodową konferencję "Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II wojną światową. Między przeszłością a teraźniejszością", która odbędzie się 6 i 7 maja 2022 roku w Olsztynie, w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (ul. Kurta Obitza 1).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.