Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 09.12.2016 - 11.12.2016
Data dodania: 01.10.2016

Obcość - inność - wykluczenie / Ogólnopolska konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja

In other words, what has been separated and divided is precisely what—in a sort of divide et impera—allows the construction ofthe unity of life as the hierarchical articulation of a series offunctional faculties and oppositions
Giorgio Agamben, The Open: Man and Animal

W języku afrikaans apartheid oznacza tyle, co ‚osobno’ – w sensie fizycznym i symbolicznym, a więc zarówno jako wytyczenie granicy między zaludnionymi obszarami, jak i wzniesienie bariery kulturowej, czyniącej z niezrozumienia czy nieporozumienia (a więc fiaska komunikacji) zaczyn wrogości i nienawiści. W czasie, gdy do języka polityki powraca mur jako dystopijny symbol podziału, oferujący złudną gwarancję bezpieczeństwa i osobności, refleksja nad obcością, innością i wykluczeniem staje się szansą na zespolenie dyskursu filozoficznego z jego artystycznymi rezonansami, dostrzegalnymi w literaturze i kulturze bez względu na jej wysokie czy niskie ambicje artystyczne. Ogólnopolska konferencja naukowa "Obcość, inność, wykluczenie" ma w założeniu zachęcić do burzenia wszelkich murów: od tych dzielących twórczość wysokoartystyczną od popularnej aż po te pomiędzy akademickim dyskursem a ponowoczesną wypowiedzią, często wykraczającą poza ramy oficjalnych i naukowych kategorii.

Organizatorów konferencji w sposób szczególny będą interesować zagadnienia:

• obcości i inności;
• wykluczenia i mowy nienawiści;
• dyskursu wiedzy/władzy, w tym także dyskursu paradygmatycznego;
• obcości w perspektywie kategorii wstrętu, obrzydzenia, brzydoty i abiektu;
• zwrotu etycznego w myśli Emmanuela Levinasa, Giorgio Agambena, Jeana-Luca Nancy’ego, Jacquesa Derridy i innych;
• ksenologii i topografii obcego (np. Bernharda Waldenfelsa);
fenomenologicznych (np. u Edmunda Husserla, Maurice’a Merlau-Ponty’ego czy Alfreda Schütza) ujęć obcości;
• psychoanalitycznej interpretacji wyobcowania i obcości (Sigmund Freud, Jacques Lacan, Julia Kristeva);
• hermeneutycznych strategii przezwyciężania obcości;
• teoretycznoliterackich kategorii obcości i defamiliaryzacji (np. Verfremdungseffekt, ostranenie, cognitive estrangement);
• strategii przezwyciężania obcości: oswajanie i zawłaszczanie vs. alienacja i wyobcowywanie;
• obcości w perspektywie lingwistycznej i kognitywnej;
• obcości w animal studies i ekokrytyce;
• obcość i tabu kulturowego;
• obcości w krytyce postkolonialnej i postzależnościowej;
• estetyki i anestetyki obcego;
• perspektywy techno-antropocenu: od posthumanizmu po • cyborgizację i awataryzację.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres seminariumksenologiczne@gmail.com upływa 30 października 2016 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf) zatytułowany wg schematu “Imię Nazwisko, Tytuł wystąpienia” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją seminarium, w tym zwłaszcza cateringiem, przygotowaniem materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Ośrodek Badawczy Facta Ficta funduje również jeden grant zwalniający z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunki otrzymania grantu opisane są w regulaminie na stronie: factaficta.org/granty

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii Dyskursy gier wideo w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numerów monograficznych punktowanych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Komitet organizacyjny:
dr hab. Joanna Hańderek (Instytut Filozofii UJ)
dr Katarzyna Slany (Instytut Pedagogiki UP)
mgr Krzysztof M. Maj (Wydział Polonistyki UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
30.10.2016 22:30
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.