Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 15.06.2018 - 16.06.2018
Data dodania: 09.12.2017

Obrazy w literaturze dziecięcej - literatura dziecięca w obrazach

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Białystok

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, Zespół Badań nad Literaturą Dziecięcą, Młodzieżową i Czytelnictwem oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Obrazy w literaturze dziecięcej - literatura dziecięca w obrazach.

Organizatorzy zachęcają do refleksji nad szeroko rozumianą tematyką obrazu w literaturze dziecięcej, z uwzględnieniem obrazowania literackiego na poziomie tekstu oraz warstwy ikonicznej (ilustracji).

Proponowane są następujące kręgi zagadnień:

 • Obrazy i wyobrażenia w literaturze dla młodych czytelników;
 • Literackie, ikoniczno-literackie, ikoniczne portrety w literaturze dziecięcej;
 • Ilustracja w książkach dla niedorosłych;
 • Językowy obraz świata w literaturze dla dzieci;
 • Wyobraźnia i obrazy dziecięce;
 • Ikonologia i ikonografia książek dla dzieci;
 • Bestseller vs. bestlooker;
 • Wydawnictwa dziecięce i przemiany zachodzące na przełomie XX i XXI wieku;
 • Książki obrazkowe;
 • Dawna i współczesna prasa ilustrowana dla dzieci i młodzieży;
 • Komiks dla młodego odbiorcy;
 • Książki-zabawki;

Mile widziane są również inne, autorskie koncepcje wystąpień.

Zgłoszenia propozycji referatów należy przesyłać do 31 marca 2018 r. na adres e-mailowy: obrazwliteraturzedzieciecej@gmail.com

Komitet Naukowy Konferencji

dr hab. Anna Janicka, prof. UwB
dr hab. Anna Nosek (UwB)
dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB
dr hab. Joanna Zajkowska (UKSW)

Informacje

Adres:
Wydział Filologiczny UwB oraz Książnica Podlaska
Data zgłaszania prelegentów:
31.03.2018
Opłata:
350 zł
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.