Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.06.2018 - 16.06.2018
Added on: 09.12.2017

Obrazy w literaturze dziecięcej - literatura dziecięca w obrazach

Type of the event:
Conference
City or town:
Białystok

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, Zespół Badań nad Literaturą Dziecięcą, Młodzieżową i Czytelnictwem oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Obrazy w literaturze dziecięcej - literatura dziecięca w obrazach.

Organizatorzy zachęcają do refleksji nad szeroko rozumianą tematyką obrazu w literaturze dziecięcej, z uwzględnieniem obrazowania literackiego na poziomie tekstu oraz warstwy ikonicznej (ilustracji).

Proponowane są następujące kręgi zagadnień:

 • Obrazy i wyobrażenia w literaturze dla młodych czytelników;
 • Literackie, ikoniczno-literackie, ikoniczne portrety w literaturze dziecięcej;
 • Ilustracja w książkach dla niedorosłych;
 • Językowy obraz świata w literaturze dla dzieci;
 • Wyobraźnia i obrazy dziecięce;
 • Ikonologia i ikonografia książek dla dzieci;
 • Bestseller vs. bestlooker;
 • Wydawnictwa dziecięce i przemiany zachodzące na przełomie XX i XXI wieku;
 • Książki obrazkowe;
 • Dawna i współczesna prasa ilustrowana dla dzieci i młodzieży;
 • Komiks dla młodego odbiorcy;
 • Książki-zabawki;

Mile widziane są również inne, autorskie koncepcje wystąpień.

Zgłoszenia propozycji referatów należy przesyłać do 31 marca 2018 r. na adres e-mailowy: obrazwliteraturzedzieciecej@gmail.com

Komitet Naukowy Konferencji

dr hab. Anna Janicka, prof. UwB
dr hab. Anna Nosek (UwB)
dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB
dr hab. Joanna Zajkowska (UKSW)

Information

Address:
Wydział Filologiczny UwB oraz Książnica Podlaska
Application deadline for speakers:
31.03.2018
Fee:
350 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.