Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 10.05.2017 - 12.05.2017
Data dodania: 31.01.2017

Okolice Emila Zegadłowicza

Fundacja „Czartak” Muzeum Emila Zegadłowicza, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w konferencji naukowej Okolice Emila Zegadłowicza.

Zróżnicowane kulturowo społeczności, bogata tradycja literacka i artystyczna określiły Zegadłowiczowską percepcję spraw ludzkich i przestrzeni natury. Światy miast i wsi, w których bliskości pozostawał pisarz, kształtowały jego twórczość. Społeczna i polityczna aktywność przenika jego życie z intensywnością nie mniejszą niż zjawiska i żywioły przyrody. Pragniemy poszerzyć krąg badań nad życiem i twórczością Emila Zegadłowicza, włączając w obręb zagadnień tematykę związaną z kulturową teorią literatury: nie tylko eksponowaną dotychczas somatopoetyką, ale także topografią, geo- i etnopoetyką, miejscami związanymi z biografią i twórczością Zegadłowicza, ich pejzażami (naturalnymi i literackimi), środowiskiem społecznym i artystycznym, w którym funkcjonował autor Zmór.

Oprócz dobrze znanych dzieł interesujące wydają się również teksty „drugiego planu” – rzadko dostrzegane przez badaczy, rozproszone, zapomniane. Należą do nich rękopisy, korespondencja, artykuły i inne źródła prasowe dotyczące Zegadłowicza i związanych z nim artystów, dzieła plastyczne, ilustracje do jego utworów, fotografie. Istotna jest również kwestia recepcji pisarstwa autora Dębów pod pełnią w różnych okresach historycznych i sposoby biografizowania postaci gorzeńskiego twórcy.

Czas i miejsce obrad:

Zamek w Suchej Beskidzkiej (Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1) 10–12 maja 2017 roku. Potwierdzenie udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 10 lutego 2016 r. na adres e-mailowy: zegadlowicz@gmail.com lub na adres: dr hab., prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

Przewidywaną opłatę konferencyjną w wysokości 450,- zł, przeznaczymy na zapewnienie referentom pobytu w hotelu (dwa noclegi) oraz wyżywienia w trakcie trzech dni obrad. Niestety nie uda nam się zrekompensować Państwu kosztów podróży do Suchej Beskidzkiej ani dodatkowych noclegów. O sposobie płatności (numerze konta) poinformujemy Państwa po przyjęciu zgłoszenia. Owocem sympozjum będzie publikacja poświęcona twórczości Emila Zegadłowicza.

Z wyrazami szacunku
Komitet organizacyjny
 
Dr hab. Henryk Czubała,
prof. WSM Prof. dr hab. Włodzimierz Próchnicki
Dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.